Brosúra

Cím Szerző(k) Év
Written Comments by Hungarian Researchers and NGOs in Transcarpathia (Ukraine) on the Fifth Periodic Report of Ukraine on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities 2023
A nyelvi jogi rendelkezések végrehajtása Ukrajnában gyakorlati szempontból Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2021
The Implementation of Language Rights Provisions in Ukraine from a Practical Perspective Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2021
Alternatív jelentés az Ukrajna által az Európa Tanács Szakértői Bizottságához a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája ukrajnai alkalmazásáról benyújtott negyedik periodikus jelentése kapcsán Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2020
Joint alternative report on the Fourth Periodical Report of Ukraine on the implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages, submitted to the Council of Europe’s Committee of Experts Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2020
KÁRPÁTALJA 1920–2020. A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2020
THE CONTINUOUS RESTRICTION OF LANGUAGE RIGHTS IN UKRAINE 2020
TRANSCARPATHIA 1920–2020. Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz 2020
FOUR LANGUAGE LAWS OF UKRAINE: CONTINUOUS LIMITATION OF LANGUAGE RIGHTS (1989 – 2019) 2019
Written Comments Charter 2019 2019
Written Comments Framework Convention 2017 2017
Written Comments Charter 2016 2016

Könyvek

Cím Szerző(k) Év
Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, István Molnár D., Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz 2023
A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai. Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz Csernicskó István - Tóth Mihály 2021
A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2021
Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben Beregszászi Anikó 2021
SZLÁV ELEMEK A KÁRPÁTALJAI BEREGSZÁSZI JÁRÁS MAGYAR NYELVJÁRÁSAIBAN Gazdag Vilmos 2021
Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020 Корнелія Гіреш-Ласлов, Золтан Кормочі, Аніта Марку, Рейка Матей, Еніке Товт-Орос, Степан Черничко 2021
„Róka у лісі живе.” Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján Karmacsi Zoltán 2020
Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2020
Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből Csernicskó István 2019
The Hungarian language in education in Ukraine Csernicskó István és Orosz Ildikó 2019
Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában Csernicskó István 2016
Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Ferenc Viktória 2014
Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez Tóth Mihály – Csernicskó István 2014
Наш місцевий Вавилон. Історія мовної політики на території Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року) Csernicskó István – Fedinec Csilla 2014
„Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben Márku Anita 2013
Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010) Csernicskó István 2013
Научно-практический комментарий Закона Украины об основах государственной языковой политики (с приложениями) Tóth Mihály – Csernicskó István 2013
Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv Csernicskó István 2012
A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája (2001 – 2010) Hires-László Kornélia, Márku Anita, Molnár D. István 2011
„Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni”: a nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben Hires-László Kornélia 2010
Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján Braun László, Csernicskó István, Molnár József 2010
Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár D. István, Molnár József 2010
Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації Melnyik Szvitlana, Csernicskó István 2010
Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében Márku Anita 2008
Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás Karmacsi Zoltán 2007
A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése Beregszászi Anikó, Csernicskó István 2006
Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében Molnár József, Molnár D. István 2005
… itt mennyit ér a szó?: Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita 2003
Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó 2001
A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) Csernicskó István 1998

Oktatási segédanyagok, tankönyvek

Cím Szerző(k) Év
Magyar nyelv 10–11. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű általános középiskolák számára. // Угорська мова 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчаль¬них закладів з угорською мовою навчання Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Braun Éva, Hnatik-Riskó Márta szerk. 2010
Magyar nyelv. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 10. osztálya számára Beregszászi Anikó 2010
Hangtan: Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Csernicskó István és Hires-László Kornélia 2008
Szófajtan és morfológia: Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2008
Integrált irodalom (magyar és világirodalom) 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. // Література (угорська та зарубіжна). Інтегрований курс 5–12 класи. Програма для загальноосвітних навчальних закладів з угорською мовою навчання Csernicskó István szerk. 2005
Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. // Угорська мова 5–12 класи. Програма для загальноосвітних навчальних закладів з угорською мовою навчання. Csernicskó István, Kótyuk István, Hnatik-Riskó Márta és Nagy Sándor 2005

Szerkesztett kötetek

Cím Szerző(k) Év
AZ ANYANYELV MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR NYELVTERÜLET PEREMÉN ANA LEHOCKI-SAMARDŽIĆ - SZOTÁK SZILVIA szerk. 2023
A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben Karmacsi Zoltán - Márku Anita - Máté Réka szerk. 2022
Mozaikok a magyar nyelvhasználatból Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk. 2022
Tévút az ukrán nyelvpolitikában Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2020
The Continuous Restriction of Language Rights in Ukraine László Brenzovics; László Zubánics; Ildikó Orosz; Mihály Tóth; Karolina Darcsi; István Csernicskó 2020
Ukrainian language policy gone astray István Csernicskó; Kornélia Hires-László; Zoltán Karmacsi; Anita Márku; Réka Máté; Enikő Tóth-Orosz 2020
„Ruszin voltam, vagyok, leszek…”: Népismereti olvasókönyv Fedinec Csilla és Csernicskó István szerk. 2019
A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Csernicskó István és Márku Anita szerk. 2019
THE RIGHT TO EDUCATION IN MINORITY LANGUAGES. Central European traditions and the case of Transcarpathia Edited by: István Csernicskó & Mihály Tóth 2019
Az anyanyelvi oktatás joga. Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája Szerkesztette: Csernicskó István és Tóth Mihály 2018
Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben Karmacsi Zoltán - Máté Réka (szerk.) 2018
ПРАВО НА НАВЧАННЯ РІДНОЮ МОВОЮ. Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття Редактори М. Товт, С. Черничко 2018
Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Szerkesztette: Márku Anita és Tóth Enikő 2017
UKRÁN–MAGYAR HIVATALI (REGISZTER)SZÓTÁR Bárány Erzsébet, Csernicskó István, Gazdag Vilmos, Hires-László Kornélia, Kótyuk István, Márku Anita 2017
Értékek és kihívások I. Gazdag Vilmos, Karmacsi Zoltán, Tóth Enikő szerk. 2016
Értékek és kihívások II. Gazdag Vilmos, Karmacsi Zoltán, Tóth Enikő szerk. 2016
Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Hires-László Kornélia szerk. 2016
Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges / Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики Gazdag Vilmos szerk. 2015
Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból I. Márku Anita–Hires-László Kornélia szerk. 2015
Meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére Beregszászi Anikó és Hires-László Kornélia szerk. 2014
Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції / Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Nemzetközi tudományos konferencia előadásai Bárány Erzsébet, Csernicskó István szerk. 2014
Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok közép-európában elméletben és gyakorlatban, A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. 2011
Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010 Vehes Mikola, Molnár D. István, Molnár József, Osztapec Jurij, Oficinszkij Roman, Tokar Mariana, Fedinec Csilla és Csernicskó István szerk. 2011
Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra Fedinec Csilla és Vehes Mikola főszerk., Osztapec Jurij, Oficinszkij Roman, Szarka László, Tokár Marián és CSERNICSKÓ ISTVÁN szerk. 2010
Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre a kárpátaljai magyar közösségben. Csernicskó István szerk. 2010
Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó szerk. 2010
Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура Vehes Mikola és Fedinec Csilla főszerk., Osztapec Jurij, Oficinszkij Roman, Szarka László, Tokár Marián és Csernicskó István szerk. 2010
Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásai Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. 2009
. „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márku Anita szerk. 2008
Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés Csernicskó István és Kontra Miklós szerk. 2008
Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához Csernicskó István és Márku Anita szerk. 2007
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Évkönyve (1996–2006) Orosz Ildikó, Soós Kálmán, Csernicskó István, Vass Ilona és Pallay Ferenc szerk. 2006
Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerk. 2005
Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. 2004

Tanulmányok

Cím Szerző(k) Év
Az ukrán-ruszin paradigma egy szelete: a helyesírás néhány kérdése Csernicskó István és Fedinec Csilla 2019
LINGUISTIC LANDSCAPES IN A WESTERN UKRAINIAN TOWN Hires-László Kornélia 2019
Ukraine’s international obligations in the field of mother-tongue-medium education of minorities Csernicskó István 2019
(Re)conceptualization of Memory in Ukraine after the Revolution of Dignity Fedinec Csilla - Csernicskó István 2017
A (nyelvi) kompromisszum esélyei a „háborúba ájult” Ukrajnában Csernicskó István 2017
A 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény: a szöveg keletkezéstörténete és tartalma Fedinec Csilla - Csernicskó István 2017
Bilingualism in Ukraine: value or a challenge? Csernicskó István and Réka Máté 2017
Hány az óra, Vekker úr? : Időzónák és politika Kárpátalján Fedinec Csilla és Csernicskó István 2017
Jazyk ako labyrint etnopolitických vzťahov na Podkarpatskej Rusi Fedinec Csilla - Csernicskó István 2017
Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban Beregszászi Anikó - Csernicskó István 2017
Kísérlet egy összehasonlító vizsgálatra: a nyelvi tájkép dél-szlovákiai, székelyföldi és kárpátaljai falvakban Laihonen, Petteri - Csernicskó István 2017
Language Policy and National Feeling in Context Ukraine’s Euromaidan, 2014–2016. Fedinec Csilla - Csernicskó István 2017
Mi lesz velünk, magyarokkal? Új oktatási törvény Ukrajnában Fedinec Csilla - Csernicskó István 2017
„Magyar világ” – magyar pillérek, oszlopok Beregszászon Hires-László Kornélia 2016
A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája Csernicskó István 2016
A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében Beregszászi Anikó – Csernicskó István 2016
A változás megragadása a nyelvi tájképben Csernicskó István 2016
Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere Csernicskó István 2016
Az Ukrajnából száműzött Lenin. Európai út a kommunizmus öröksége nélkül? Fedinec Csilla - Csernicskó István 2016
Cigányok Kárpátalján és a régió iskoláiban Molnár József – Csernicskó István – Braun László 2016
Four Language Laws of Ukraine Csernicskó István – Fedinec Csilla 2016
Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today Csernicskó István – Laihonen, Petteri 2016
Kisebbségek az ukrán tudományosságban Csernicskó István – Fedinec Csilla 2016
Minorities in Ukrainian Sciense. Csernicskó István – Fedinec Csilla 2016
Széljegyzet egy hivatalos lap margójára: Kárpátaljai Közlöny (1939–1944). Fedinec Csilla - Csernicskó István 2016
Transitions in the language policy of Ukraine (1989–2014). Csernicskó István – Ferenc Viktória 2016
Új stratégiák? Módosulnak a tannyelv-választási szokások Kárpátalján? Hires-László Kornélia 2016
Veszélyben az anyanyelvi oktatáshoz való jog Ukrajnában? Csernicskó István 2016
Декоммунизация в современной Украине: поиск путей в области истории, идентичности и языковой политики Fedinec Csilla – Csernicskó István 2016
A 2012-es nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása: Mezőgecse példája Tóth Enikő 2015
A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai Gazdag Vilmos 2015
A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán Gazdag Vilmos 2015
A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán Gazdag Vilmos 2015
A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonaláról Csernicskó István 2015
Az internetes nyelvhasználat kutatásának lehetőségei a kárpátaljai magyarok gyakorlóközösségeiben Márku Anita 2015
Az ukrán mint államnyelv oktatása Kárpátalján: helyzet, problémák és feladatok Csernicskó István 2015
Felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családok nyelvhasználatának és nyelvi szocializációjának jellemzői Karmacsi Zoltán 2015
Kreatív nyelvhasználat, nyelvi vitalitás: a digitális kommunikáció hatása a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatára Márku Anita 2015
Nyelvek a virtuális térben: a kárpátaljai magyarlakta települések nyelvhasználata Tóth Enikő 2015
Nyelvhasználat és nyelvi szocializáció felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családokban Karmacsi Zoltán 2015
Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon Hires-László Kornélia 2015
Nyelvpolitika határon: a 2012-es ukrajnai nyelvtörvény elő- és utóéletéről CSERNICSKÓ ISTVÁN – Fedinec Csilla 2015
Párhuzamok és különbségek a felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Karmacsi Zoltán 2015
Párhuzamok és különbségek a felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Karmacsi Zoltán 2015
Researching the internet language use as a modern trend in applied linguistics Márku Anita, Bartha Csilla 2015
Teaching Ukrainian as a State Language in Subcarpathia: situation, problems and tasks Csernicskó István 2015
The Language Policy as a ptretext for armed conflict in Ukraine Csernicskó István 2015
Мовна політика на Закарпатті під час другої світової війни (1939–1944 рр.) Csernicskó István 2015
„Po násomu”. Szolidaritás és kizárás: a kódváltás mint nyelvi játszma Márku Anita 2014
„Po zákárpátszki“ Kétnyelvűségi jelenségek (lexikai kölcsönzések) a kárpátaljai magyarok körében Márku Anita 2014
A „ht-lista” mint a magyar és indoeurópai nyelvek közötti kontaktusok kutatásának lehetséges forrása Csernicskó István 2014
A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében Tóth Enikő 2014
Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation CSERNICSKÓ ISTVÁN – Ferenc Viktória 2014
Kárpátalja nyelvi sokszínűsége a térben Tóth Enikő 2014
Kódváltás: nyelvi deficit vagy kreatív kommunikációs stratégia Márku Anita 2014
Kölcsönszavak a hálózatban Márku Anita 2014
Magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján: kihívások, perspektívák Csernicskó István 2014
Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján: kihívások, perspektívák Csernicskó István 2014
Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés Tóth Enikő 2014
Néhány gondolat az ukrajnai és a kárpátaljai oktatás színvonaláról, számadatok alapján Csernicskó István 2014
Nyelvhasználat és azonosságtudat néhány aspektusa Hires-László Kornélia 2014
Nyelvoktatás politikus módra Csernicskó István 2014
Szeparatizmus vagy valami más? A kárpátaljai szláv regionális nyelvváltozatok gazdasági értéke Csernicskó István 2014
Település- és utcanevek Kárpátalja magyarlakta településein Karmacsi Zoltán 2014
Új nyelvtörvény Ukrajnában: a lehetőségek tárháza vagy politikai szemfényvesztés? Csernicskó István 2014
Ukrajna nyelvi helyzete egy amerikai film szinkronja tükrében Csernicskó István 2014
Ukrajnai és szlovákiai szláv-magyar etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermek nyelvhasználatának jellemzői Karmacsi Zoltán 2014
Ukrajnai és szlovákiai szláv-magyar etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermek nyelvhasználatának jellemzői Karmacsi Zoltán 2014
Vizuális kétnyelvűség: az új nyelvtörvény adta lehetőségek Karmacsi Zoltán 2014
Volosin nyelvi nézetei (nyelv)politikai kontextusban Csernicskó István 2014
Вивчення української мови як іноземної в Угорщині (на Закарпатті) у перший половині ХХ ст. Csernicskó István és Tóth Enikő 2014
Вивчення української мови як іноземної в Угорщині (на Закарпатті) у перший половині ХХ ст. CSERNICSKÓ ISTVÁN – TÓTH ENIKŐ 2014
Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.) Csernicskó István 2014
Мовна соціалізація в етнічно гетерогенному родинному середовищі Karmacsi Zoltán 2014
Резолюція Празької академії наук про народну мову Підкарпатської Русі (Закарпаття) і мовні полеміки (1919–1939 рр.) Fedinec Csilla – CSERNICSKÓ ISTVÁN 2014
A kárpátaljai magyarság identitása szociológiai dimenziók mentén Hires-László Kornélia 2013
A kódváltás funkciói a kárpátaljai magyarok beszédszituációiban Márku Anita 2013
Az ukrán szociolingvisztika nyelvszemlélete a szurzsik megítélésének tükrében Csernicskó István 2013
Changing nation states, imperiums and languages: the official language in Sub/Transcarpathia (Ukraine) in the 20th century and today CSERNICSKÓ ISTVÁN – Laihonen, Petteri 2013
Előszó Csernicskó István 2013
Jezikovni pouk po zakarpatsko Csernicskó István 2013
Language Policy and Minority Rights in Ukraine Fodor Gyula és CSERNICSKÓ ISTVÁN 2013
Nyelvoktatás kárpátaljai módra Csernicskó István 2013
Ruszin nyelv Kárpátalján: tudományos kérdés ez? Csernicskó István 2013
Situational choice of codes among the Transcarpathian Hungarians Márku Anita 2013
The European Charter for Regional or Minority Languages by Ukraine Csernicskó István 2013
Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання Bárány Erzsébet és CSERNICSKÓ ISTVÁN 2013
Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання. Bárány Erzsébet – CSERNICSKÓ ISTVÁN 2013
Якісна мовна освіта як засіб збереження етнічного, мовного та культурного розмаїття Закарпаття Csernicskó István 2013
A fókuszcsoportos vizsgálat alkalmazhatósága a nyelvészeti vizsgálatokban Hires-László Kornélia 2012
A kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és azok gyakorlati alkalmazhatósága Kárpátalján CSERNICSKÓ ISTVÁN és Ferenc Vikória 2012
A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései Kárpátalján, 2008 Orosz Ildikó – CSERNICSKÓ ISTVÁN – Ambrus Pál – Kristofóri Olga 2012
Az államnyelv oktatásának javítására tett kísérletek Kárpátalján Csernicskó István 2012
Az ukrajnai szociolingvisztika főbb kutatási irányai és nyelvszemlélete Csernicskó István 2012
Die Pragmatischen Gründe und (die kommunikatorische) Funktion des Codewechels und der Sprachwahl unter Sprechern des ungarischen is Transkarpatien Márku Anita 2012
Etnikailag vegyes házasság ≠ nyelvileg vegyes házasság? Karmacsi Zoltán 2012
Kárpátaljai kétnyelvűség: a kódváltás pszicholingvisztikai szempontú megközelítése Márku Anita 2012
Language socialization in ethnically mixed marriages Karmacsi Zoltán 2012
Nyelvi szocializáció és a gyermeki nyelvhasználat etnikailag heterogén családokban Karmacsi Zoltán 2012
Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban Karmacsi Zoltán 2012
Nyelvtörvény Saga Ukrajnában: a lezáratlan 2012-es fejezet Fedinec Csilla – CSERNICSKÓ ISTVÁN 2012
Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine CSERNICSKÓ ISTVÁN – Fenyvesi Anna 2012
Szlovákiai magyar szakos egyetemisták nyelvválasztása, kommunikációs stratégiái, nyelvekhez és kontaktusjelenségekhez való viszonya Márku Anita 2012
Új nyelvtörvény Ukrajnában: kérdőjelek sorozata Csernicskó István 2012
Викладати як іноземну? Проблеми викладання української мови в школах з угорською мовою навчання Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2012
Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2012
Освіта мовних меншин України Melnyik Svitlana – CSERNICSKÓ ISTVÁN 2012
Політичний статус української/руської мови на сучасній території Закарпаття у першій половині ХХ століття (1901–1946 рр.) Csernicskó István 2012
Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов Csernicskó István 2012
A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája 265. CSERNICSKÓ ISTVÁN és Péntek János 2011
A kárpátaljai magyar identitás módosulásának lehetősége az egyensúlyozó identitás elméletében Hires-László Kornélia 2011
A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2011
A kárpátaljai magyarság identitásának vizsgálata nyelvi aspektusból Hires-László Kornélia 2011
A kárpátaljai magyarság közoktatási intézményei a 2009-es évben – az Oktatási Kataszter elemzése Hires-László Kornélia 2011
A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében Márku Anita 2011
A magyar oktatás Kárpátalján Orosz Ildikó – BEREGSZÁSZI ANIKÓ – CSERNICSKÓ ISTVÁN – Bátyi Szilvia 2011
A nyelvek státusa és a hivatalos kétnyelvűség a mai Kárpátalja területén 1867 és 2010 között Csernicskó István 2011
A nyelvjárások és az iskola Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2011
A nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvi jogok Ukrajnában 1991 és 2011 között Csernicskó István 2011
Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában Csernicskó István 2011
Die Sprachwahlstrategien der Ungarn in Transkarpathien in zweisprachiger sprachlicher Art Márku Anita 2011
Egy kényszerű „túlélési stratégia”: a többségi nyelven való tanulás Csernicskó István 2011
Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő gyerekek nyelvhasználatának jellemző vonásai Karmacsi Zoltán 2011
Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól Csernicskó István és Szabómihály Gizella 2011
Nyelvhasználati sérelemtörténetek a kárpátaljai magyarok körében Márku Anita 2011
Szituatív kódválasztás a kárpátaljai magyarok körében Márku Anita 2011
The Charter for Regional or Minority Languages and Ukraine Csernicskó István 2011
Державна мовна політика України на Закарпатті за роки незалежності Csernicskó István 2011
Образовательная и языковая политика Украины как фактор языковых конфликтов Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2011
Слов’янскі лексичні запозичення у мовленні угорців Закарпатської області Márku Anita 2011
Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2011
Ще раз про проблеми викладання української мови у школах з угорською мовою навчання Csernicskó István 2011
„Mindig legyen érvényes történeted!” Kétnyelvűségi hatások és kommunikációs stratégiák kárpátaljai magyar fősikolások és egyetemisták körében Márku Anita 2010
„Mindig legyen érvényes történeted”: a kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiai pragmatikai nézőpontból Márku Anita 2010
A demarkáció és a hasznosulás kérdése – ukrajnai nézőpontból Csernicskó István 2010
A független Ukrajna nyelvpolitikai törekvései CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája CSERNICSKÓ ISTVÁN, Péntek János és Szabómihály Gizella 2010
A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban Beregszászi Anikó 2010
A kétnyelvűség és a magyar nyelv használhatósága BEREGSZÁSZI ANIKÓ – CSERNICSKÓ ISTVÁN – KARMACSI ZOLTÁN 2010
A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra BEREGSZÁSZI ANIKÓ – CSERNICSKÓ ISTVÁN – HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA – KARMACSI ZOLTÁN – MÁRKU ANITA 2010
A nyelvpolitika fogalma CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
A Szovjetunió nyelvpolitikája (1945–1991) CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
Akik a magyar nyelvet fenntartják: magyarok és magyar anyanyelvűek Kárpátalján Molnár József és Molnár D. István 2010
Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján Csernicskó István 2010
Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján Csernicskó István 2010
Az anyanyelv fenntartásának szándéka Csernicskó István 2010
Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918–1939) CSERNICSKÓ ISTVÁN és Fedinec Csilla 2010
Demográfia, Kárpátalja népességének etnikai arculata; népesedéspolitika, vándormozgalom, munkaerő migráció Molnár József és Molnár D. István 2010
Education as an ideal means of achieveing a nation state in Ukraine CSERNICSKÓ ISTVÁN és Ferenc Vikória 2010
Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól CSERNICSKÓ ISTVÁN és Szabómihály Gizella 2010
Javaslat a határon túli magyar tudományosság fogalmának értelmezésére. Csányi Erzsébet, CSERNICSKÓ ISTVÁN, Salat Levente és Tóth Károly 2010
Jogok és lehetőségek az anyanyelv használatára Csernicskó István 2010
Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái Márku Anita 2010
Kronológia 1918–2008 CSERNICSKÓ ISTVÁN és Fedinec Csilla 2010
Magyar diákok véleménye az ukrajnai emelt szintű érettségiről Karmacsi Zoltán 2010
Magyar vagy ukrán iskola? (Az iskolai tannyelvválasztásról egy vizsgálat eredményeinek tükrében) BEREGSZÁSZI ANIKÓ – Séra Magdolna 2010
Merre visz a „cigány út?” Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján Braun László – CSERNICSKÓ ISTVÁN – Molnár József 2010
Nyelvpolitika a területi revízió idején (1938–1944) Csernicskó István 2010
Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010
The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy Csernicskó István 2010
Демографія та етнічна структура населення Закарпаття: демографічна політика, міграція, трудова міграція Molnár József és Molnár D. István 2010
Мовна політика в незалежній Україні CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
Мовна політика в часи територіальної ревізії (1938–1944) Csernicskó István 2010
Мовна політика Радянського Союзу (1945–1991) CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
Мовно-політичні стремління Чехословаччини (1918–1939 роки) CSERNICSKÓ ISTVÁN és Fedinec Csilla 2010
Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010
Поняття мовної політики CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2010
Хронологія [мовних] подій 1918–2008 років CSERNICSKÓ ISTVÁN és Fedinec Csilla 2010
. A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben Márku Anita 2009
. Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban: útmutató kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak CSERNICSKÓ ISTVÁN és Göncz Lajos 2009
„Po zákárpátszki” Interfereniajelenségek a kárpátaljai magyar közösségben Márku Anita 2009
„Se felrúgni, se elhagyni”. A magyar nyelv regionális változatai és a kárpátaljai magyarok azonosságtudata Csernicskó István 2009
„Szépen, igeragozás szerint beszélnek” – Mi, ti és ők, avagy hogyan látják nyelvvál¬tozataikat a kárpátaljai magyarok Csernicskó István 2009
A Hodinka Antal Intézetről röviden Márku Anita 2009
A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban Beregszászi Anikó 2009
A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai a 21. század elején Molnár D. István és Molnár József 2009
A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében Márku Anita 2009
A megye városai Molnár D. István 2009
A nemzeti és lokális identitás tényezői a kárpátaljai magyarok körében Hires-László Kornélia 2009
A népességszám történeti alakulása Molnár D. István 2009
A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában Csernicskó István 2009
A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben Csernicskó István 2009
A természetes szaporodás Molnár D. István 2009
Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna Csernicskó István 2009
Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv kínálta lehetőségek Beregszászi Anikó 2009
Az oktatáspolitika a nyelv- és nemzetpolitika szolgálatában Csernicskó István 2009
Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet Tóth Mihály és CSERNICSKÓ ISTVÁN 2009
Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet Tóth Mihály és CSERNICSKÓ ISTVÁN 2009
Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában Csernicskó István 2009
Magyar nyelv és irodalom szakos képzés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2009
Munkácsi járás Molnár D. István 2009
Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában Csernicskó István 2009
Nyelvhasználati jellegzetességek kárpátaljai kétnyelvű gyermekek beszédében Karmacsi Zoltán 2009
Nyelvválasztási stratégiák a kétnyelvű kárpátaljai fiatalok körében Márku Anita 2009
Óriásfalvak Molnár D. István 2009
Szolyvai járás Molnár D. István 2009
Tények, adatok a kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról Csernicskó István 2009
The Linguistic Aspects of Current Ukrainian Educational Policy Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2009
The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy: the case of Ukraine Csernicskó István 2009
Ukrainian Educational Policy and the Transcarpathian Hungarian Higher Education CSERNICSKÓ ISTVÁN és Ferenc Vikória 2009
Ukrajna és a nyelvi sokszínűség Csernicskó István 2009
Vándormozgalom Molnár D. István 2009
Városi típusú települések Molnár D. István 2009
Volóci járás Molnár D. István 2009
Дослідження українсь¬ко-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Bárány Erzsébet és CSERNICSKÓ ISTVÁN 2009
Напрямки мовної освіти України і угорськомовна освіта на Закарпатті Csernicskó István 2009
Проблемні питання викладання української мови у школах з угорською мовою навчання Csernicskó István 2009
„ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján Csernicskó István 2008
„Nekünk ez a szép, mert ezt beszéljük”. A saját nyelvváltozatokhoz való viszony a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján Csernicskó István 2008
A kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiái kétnyelvű nyelvi módban Márku Anita 2008
A nemzeti és lokális identitás meghatározó tényezők a kárpátaljai magyar közösségben Csernicskó István és Hires-László Kornélia 2008
A nyelv szerepe a kárpátaljai magyarság azonosságtudatában Csernicskó István 2008
A nyelvészek társadalmi felelőssége, avagy: néhány érv az anyanyelvi iskola mellett Csernicskó István 2008
Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján Csernicskó István 2008
Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben Csernicskó István 2008
Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében Márku Anita 2008
Új szemlélet – régi reflexek: hogyan tehetjük hatékonyabbá a magyar anyanyelvi nevelést? Csernicskó István 2008
Ukrajna összhangra törekszik. Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai Csernicskó István 2008
Ukrajna összhangra törekszik. Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai Csernicskó István 2008
.Az ukrajnai kisebbségek és a nyelvi oktatás CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2007
A földrajz írásbeli felvételi vizsgák néhány tanulsága a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Molnár József, Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Izsák Tibor, Gönczy Sándor és MOLNÁR D. ISTVÁN 2007
A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007
A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007
A készülő kárpátaljai magyar hanganyagtár egy lehetséges alkalmazása: írott és beszélt nyelvi kutatásokból származó eredmények összevetése Csernicskó István 2007
A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – ukrajnai módra Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007
Az ukrajnai kisebbségek és a nyelvi oktatás CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2007
Kisebbségi lét – sorsverés vagy általános probléma? Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007
Linguistic Minorities in the Ukraine CSERNICSKÓ ISTVÁN és Melnyik Szvitlana 2007
A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat Csernicskó István 2006
Az ukrán–orosz nyelvi háború és a kárpátaljai magyarság Csernicskó István 2006
Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés Csernicskó István 2006
Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében Karmacsi Zoltán 2006
Kell egy csapat! Gondolataim a magyar külpolitikai stratégia kapcsán Csernicskó István 2006
Magyarországi PhD és DLA képzésben résztvevő kárpátaljai ösztöndíjas hallgatók körében végzett felmérések eredményei Csernicskó István 2006
Nationalities and migration of Hungarians in Transcarpathia Molnár D. István 2006
„…magyar kecskének neveztek…” avagy a magyar nyelv presztízse Kárpátalján (az Aréna sátorfesztivál lakóinak körében elvégzett kérdőíves felmérésalapján) Karmacsi Zoltán 2005
„Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv Beregszászi Anikó 2005
A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei Orosz Ildikó, CSERNICSKÓ ISTVÁN, Soós Kálmán, Bernzovics László és Gabóda Béla 2005
A kárpátaljai magyar fiatalok és a család Hires Kornélia 2005
A kárpátaljai magyar oktatás és a nyelvi tervezés Beregszászi Anikó 2005
A magyar nyelv használatának lehetőségei Beregszászon és Tiszaújlakon Karmacsi Zoltán 2005
A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól CSERNICSKÓ ISTVÁN, Kiss Jenő, Szabómihály Gizella, Papp György és Péntek János 2005
Etnikailag vegyes házasság — „vegyes” nyelvhasználat? Karmacsi Zoltán 2005
Hungarian in Ukraine Csernicskó István 2005
Kárpátalja magyar lakossága az 1989. és a 2001. évi népszámlálások tükrében Molnár D. István 2005
Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából Csernicskó István 2005
Kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok egymásról és Magyarországról Hires Kornélia 2005
Kölcsönvett szavak Márku Anita 2005
Migrációs tendenciák Ukrajnában a függetlenség kivívását követően Molnár D. István 2005
Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта Csernicskó István 2005
Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістичному аспекті Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2005
A badalói magyar közösség nyelvhasználati és nyelvjárási sajátosságainak vizsgálata Hires Kornélia 2004
A kárpátaljai magyar beszélt nyelv tudományos vizsgálata: előzetes egy most induló kutatás anyagából Csernicskó István 2004
A kárpátaljai magyarok demográfiai helyzete a nyelvcsere/nyelvmegtartás szmszögéből Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége a gyakorlatban Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól Beregszászi Anikó 2004
A magyar nemzeti nyelvstratégiáról, mulasztásainkról, feladatainkról és vágyainkról Csernicskó István 2004
A magyar nyelv használatának lehetőségei Beregszászban és Tiszaújlakon Karmacsi Zoltán 2004
A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről Csernicskó István 2004
A magyar nyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban: nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémák Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
A nyelvjárások és a kárpátaljai magyar iskola: nyelvjárási jelenségek szociolingvisztikai vizsgálata Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Adalékok az azonosságtudatunk néhány kérdésének Hires Kornélia 2004
Anyanyelv kisebbségben: a kultusz tárgya vagy önmagát igazoló struktúra? Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Az anyanyelv oktatásának nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémáiról Csernicskó István 2004
Az anyanyelvet nem megőzizni, hanem használni kell! A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai kartája és a kárpátaljai magyarság Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Az ukrán nyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban: nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi vonatkozások Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Egy megoldatlan probléma: az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban Csernicskó István 2004
Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Gondolatok a nyelvi egységről és a nyelvi változatosságról Csernicskó István 2004
Idegennyelv-oktatásunk gondjairól és feladatairól szociolingvisztikai néző-pontból Beregszászi Anikó 2004
Kárpátalja nemzetiségi összetétele a 2001-es népszámlálási adatok alapján Molnár D. István és Molnár József 2004
Kárpátaljai szójegyzék Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Kisebbségi anyanyelv és identitás Csernicskó István 2004
Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fiatalok körében Márku Anita 2004
Különböző, mégis azonos. Néhány adat a magyarországi, kárpátaljai és más kisebbségi magyar nyelvváltozatok közötti hasonlóságokról és különbségekről Csernicskó István 2004
Magyar értelmező kéziszótár: (majdnem) minden magyar szótára Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Magyar értelmező kéziszótár: (majdnem) minden magyar szótára Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004
Migrational attitudes of Transcarpathian Hungarian Youth in 2004 Molnár D. István 2004
Nyelvjárási eredetű nyelvi változók a kárpátaljai magyar fiatalok nyelvhasználatában Márku Anita 2004
Valóban különleges-e a (fiatal) nagydobronyiak nyelvjárása? Csernicskó István 2004
„…ezerszer jaj a nyelvehagyottnak?” Az anyanyelv kérdésköre a kárpátaljai magyar irodalomban Beregszászi Anikó 2003
A helyi magyar nyelvváltozatok presztízse, megítélése Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kárpátaljai Bátyú település Beregszászi Anikó 2003
A kárpátaljai magyar középsikolások nyelvhasználatáról Beregszászi Anikó és Márku Anita 2003
A kárpátaljai magyar nyelv¬használat társadalmi rétegződéséről Csernicskó István és Márku Anita 2003
A kárpátaljai magyar személynévhasználat sajátosságai Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kárpátaljai magyarok identitás-, nemzet- és hazatudata Beregszászi Anikó és Csernicskó István és Hires Kornélia 2003
A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai a 2001-es ukrajnai népszámlálás eredményeinek tükrében Molnár D, István és Molnár József 2003
A kétnyelvűség (bilingvizmus) fogalma Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kétnyelvűség kialakulásának spontán módjai Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kétnyelvűség típusai Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kétnyelvűség típusai a kárpátaljai magyar közösségben Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A kisebbségi nyelvváltozatok esete a hiva¬tásos nemzetőrökkel Csernicskó István 2003
A kölcsönzés Csernicskó István és Hires Kornélia 2003
A korai kétnyelvűség kialakítása a családi szocializáció folyamatában Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A magyar nyelv Beregszász hivatalaiban Karmacsi Zoltán 2003
A magyar nyelv Beregszász szolgáltató egységeiben, boltjaiban, éttermeiben és a piacon, valamint az orvosi rendelőben Márku Anita 2003
A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
A magyar nyelv hasznosíthatósága Beregszászi Anikó és Csernicskó István és Hires Kornélia 2003
A nyelvek a nyelvhasználati színtereken: összegzés Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2003
A Tiszaújlaki lakosok identitásmutatói Karmacsi Zoltán 2003
A tiszaújlaki lakosok nyelvválasztási szokásai Karmacsi Zoltán 2003
Attitűdök és sztereotípiák: milyennek látjuk magunkat és az ukránokat? Beregszászi Anikó és Csernicskó István, Hires Kornélia és Márku Anita 2003
Az etnikai térszerkezet változása Kárpátalján a XX. század folyamán Molnár D, István és Molnár József 2003
Csap Csernicskó István 2003
Cвіт цінностей угорської молоді Закарпаття на початку XXI століття Hires Kornélia 2003
Die Möglichkeiten des Gebrauchs der ungarischen Sprache in der Karpatoukraine de jure und de facto Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
Kárpátalja népessége és magyarsága a 2001. évi ukrajnai népszámlálás hozzáférhető eredményeinek a tükrében Molnár D, István és Molnár József 2003
Kétnyelvűség kialakítása az oktatás révén Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
Mi is kell a jó munkához? Munkaerő-piaci esély- és lehetőségnövelő tényezők Kárpátalján Csernicskó István és Hires Kornélia 2003
Miből élünk? Adalékok a kárpátaljai magyarság munkaerő-piaci helyzetének leírásához Hires Kornélia és Márku Anita 2003
Nyelvcsere és nyelvmegtartás Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
Nyelvválasztási szokások a tiszaújlaki középiskolások körében Karmacsi Zoltán 2003
Pragmatikai eltérések Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
Дослідження угорсько-українських міжмовних контактів методами соціальної лінгвистики Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003
Кількість та розселення угорського населення на території Закарпаття у 2001 році Molnár D. István 2003
Різні типи лексичних запозичень у варіантах угорської мови Закарпатської області Márku Anita 2003
Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних контактів Beregszászi Anikó 2003
Стан викладання української мови у школах з угорською мовою навчання в Закарпатській області Karmacsi Zoltán 2003
A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? Csernicskó István 2002
A kárpátaljai és magyarországi magyar nyelvhasználat néhány eltéréséről Csernicskó István 2002
A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról Csernicskó István és Hires Kornélia 2002
A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből Beregszászi Anikó 2002
A magyarok és a magyar nyelv helyzete Kárpátalján Csernicskó István 2002
A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában Csernicskó István 2002
Egymás szemében. Kárpátaljai magyar középiskolások vélemé¬nye az ukránságról és önmagukról Csernicskó István és Márku Anita 2002
Gyorsjelentés – Kárpátalja Csernicskó István és Soós Kálmán 2002
Választási sajtótömörülés Kárpátalján Karmacsi Zoltán 2002
Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики Márku Anita 2002
Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики Márku Anita 2002
A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái Csernicskó István 2001
A kárpátaljai magyarok önmagukról és az ukránokról Csernicskó István 2001
A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában Csernicskó István 2001
A tiszaújlaki lakosok interetnikus kapcsola¬tai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka alap¬ján Karmacsi Zoltán 2001
A tiszaújlaki lakosok nyelvhasználati szokásai a különböző nyelvhasználati színtereken Karmacsi Zoltán 2001
Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalja magyar iskoláiban Csernicskó István 2001
Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában Csernicskó István és Márku Anita 2001
Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? Csernicskó István és Márku Anita 2001

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62