Javaslat a határon túli magyar tudományosság fogalmának értelmezésére.

Szerzők: Csányi Erzsébet, CSERNICSKÓ ISTVÁN, Salat Levente és Tóth Károly

Publikálás éve: 2010

In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 211–213. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.

© 2023 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62