Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján

Szerzők: Braun László, Csernicskó István, Molnár József

Publikálás éve: 2010

Ungvár: PoliPrint Kft.

Demográfusok, népességföldrajzi szakemberek, politikusok és felelõs értelmiségiek egyaránt gyakran foglalkoznak a magyarság népességszámának fogyásával. A Kárpát-medence magyar népessége körében valóban kisebb-nagyobb csökkenést regisztráltak a legutóbbi népszámlálások a régió valamennyi államában.

A magyar nemzetiségűek számának csökkenésével párhuzamosan válik egyre kevesebbé azok száma is, akik a magyar nyelvet beszélik anyanyelvként; annak ellenére is, hogy Magyarország területén az országban élő nemzeti és etnikai kisebbségek egy része magyar anyanyelvűvé vált az elmúlt évszázad(ok)ban, illetve folyamatosan előrehaladó a nyelvcsere.
A magyar anyanyelvűek számának folyamatos csökkenése ellenére meglehetősen kevés figyelem jut egy olyan, etnikai jegyei miatt a „látható kisebbség” kategóriájába tartozó csoportra, amely a Kárpát-medence valamennyi államában jelen van: a magyar anyanyelvű cigányokra/romákra. A jelen munka célja, hogy bemutassa a kárpátaljai cigány/roma, illetve magyar anyanyelvű cigány/roma népesség vonatkozásában:
a) abszolút számukat;
b) arányukat a magyar anyanyelvű lakosságon belül;
c) szerepüket a magyar tannyelvű iskolai hálózat hosszú távú fenntartásában, különösen a kistelepüléseken;
d) rendelkeznek-e saját oktatási intézményekkel, s ha igen, akkor milyenekkel (szegregált vagy integrált oktatási forma, tannyelv, pedagógusok, infrastrukturális felszereltség);
e) vannak-e a helyi kisebbségi magyar társadalmi, politikai, kulturális és/vagy egyházi szervezeteknek, intézményeknek roma programjai, s ezeknek milyen vetületei vannak a magyar anyanyelvű cigánysággal kapcsolatban;
f) a kárpátaljai magyar közösség viszonyulását a (magyar anyanyelvű) cigány közösséghez.

A kötet elsődleges célja, hogy a kérdés felvetésével, felvázolásával felhívja a figyelmet egy mindezidáig talán kevés reflektorfényt kapott problémakör összetettségére, különböző oldalaira.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62