Minority Languages, Language Contact and Language Variation: Naomi Nagy előadása főiskolánk oktatói és hallgatói számára

2024. május 10-én a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói és hallgatói számára Minority Languages, Language Contact and Language Variation címmel tartott online kurzust a világszerte elismert, magyar származású kanadai nyelvész, Naomi Nagy, a Torontói Egyetem professzora. A képzés Zoom platformon valósult meg, melyhez más intézmények oktatói és hallgatói is érdeklődéssel csatlakoztak.

A képzés során a központban az örökségnyelvek (heritage languages) vizsgálata állt, melynek fő célja volt, hogy kvantitatív, empirikus adatok alapján juttassa közelebb a hallgatót a szinkrónia és diakrónia közötti összefüggések és a beszélt nyelv fokozatos változásának megértéséhez. A négy részes előadásban tíz, Kanadában, Torontóban beszélt örökségnyelvet mutatott be az előadó, melyek tipológiai, kulturális és demográfiai szempontból is nagyban különböznek egymástól és egyben az angoltól is, azon hivatalos nyelvtől, amellyel mindannyian valamilyen módon kapcsolatban állnak mindennapjaik során.

A képzés a gazdag elméleti háttéranyag mellett gyakorlati aspektusból is rendkívül hasznos volt a résztvevők számára. A kurzus második részében ugyanis az előadó betekintést engedett saját illetve diákjainak, munkatársainak színes és rendkívül gazdag kutatási anyagába (mindez HLVC Project keretein belül), melyet már több mint egy évtizede gyűjtenek és dolgoznak fel. A résztvevők megismerkedhettek az ELAN szövegfeldolgozó program használatával, és rövid, csoportos gyakorlati foglalkozások során elsajátíthatták, hogyan hasznosíthatják a programot saját, hasonló jellegű kutatásaik során.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62