Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Szerzők: Molnár József, Molnár D. István

Publikálás éve: 2005

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa. Beregszász: Poliprint.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo 10. évf.  2006. január 12.; https://karpatinfo.net; Kárpátalja V. évf. 39. (246.) szám; 2005. szeptember 30. https://www.karpataljalap.net

A totalitarizmus évtizedeinek kényszerű hallgatása után az utóbbi tízegynéhány évben a Kárpát-medence magyar kisebbségeivel foglalkozó írások sora jelent meg. Vonatkozik ez a kárpátaljai magyarságra is, bár a róla napvilágot látott kiadványok száma jóval szerényebb az erdélyi, vagy a szlovákiai nemzettársak megfelelőinél. Tanulmányunkkal egyrészt a kárpátaljai magyarságot bemutató kiadványok számát szeretnénk bővíteni egy a legfrissebb, 2001-es ukrajnai népszámlálás adataira támaszkodó munkával, másrészt a kérdéskör eddig elhanyagolt etnikai földrajzi, illetve demográfiai vonatkozásait próbáljuk kidomborítani.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62