A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba.

Szerzők: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita

Publikálás éve: 2003

Szerkesztette: Csernicskó István

Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola

Kötetünk a kétnyelvűség legalapvetőbb kérdéseit érinti, kiemelt figyelmet fordítva a kétnyelvűség és az oktatás kapcsolatára, valamint a kárpátaljai magyarság kétnyelvűségére, nyelvhasználati jellegzetességeire, a bilingvizmusnak a helyi magyar nyelvhasználatban érzékelhető hatásaira. A kétnyelvűség és a nyelvhasználat kérdésköre mellett szó esik a könyvben a nyelvi jogokról is.

Reméljük, hogy kiadványunkat haszonnal forgathatják tanítók, tanárok, diákok és tanulók egyaránt. A könyvet többek között azzal szerettük volna minél használhatóbbá tenni hogy a kötetben megadtuk az említett fogalmak meghatározását. A szokásosnál nagyobb irodalomjegyzék, a megszokottnál talán több táblázat és ábra, valamint a tárgymutató is az Olvasót szolgálja.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62