A nyelv szerepe a kárpátaljai magyarság azonosságtudatában

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2008

In: Császár Melinda – Rosta Gergely szerk.: Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára, 101–113. Budapest–Piliscsaba: Pázmány Társadalomtudomány 10., 2008.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62