Hangtan: Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára

Szerzők: Csernicskó István és Hires-László Kornélia

Publikálás éve: 2008

Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola124 p.

Ez a jegyzet elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom, illetőleg – kiegészítő olvasmányként – az angol és az ukrán, továbbá a tanító és óvodapedagógus szakos hallgatói számára készült.
A Mai magyar nyelv című tantárgy keretein belül oktatott hangtan (fonetika és fonológia) előadások anyagát összefoglaló jegyzet a főiskola követelményeinek megfelelően, a magyar és a nemzetközi fonetikai és (kisebb mértékben) fonológiai irodalom tapasztalatainak felhasználásával tartalmazza a mai magyar nyelv hangrendszerének rövid leírását. Minthogy a Mai magyar nyelv című felsőoktatási tantárgy szinkrón szempontból írja le a mai magyar nyelv standard változatának rendszerét, az itt közölt előadásvázlatok is leíró szempontúak, és csak kivételesen utalnak történeti vonatkozásokra. Néhol azonban (az additív nyelvszemlélet és a kontrasztív módszer jegyében) a standard norma mellett hivatkozunk más nyelvváltozatok normáira is.
Az anyagot az egyes órák részeinek megfelelően tagoltuk kisebb, tudományos és módszertani alapon összetartozó fejezetekre, természetesen a hangtanra fordítandó félévi óraszám figyelembe vételével. Az egyes fejezetek végén a témakörhöz kapcsolódó feladatok, illetve az ajánlott irodalom található. A kötetet végül az összesített irodalomjegyzék zárja.
A jelen kötetben összefoglalt előadások anyagát jól kiegészíti a hangtani fogalmakat magyarázó, illetve a szemináriumi foglalkozások feladatait összefoglaló füzet anyaga.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62