Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához

Szerzők: Csernicskó István és Márku Anita szerk.

Publikálás éve: 2007

Ungvár: PoliPrint, 2007.

Recenziók, ismertetések: Kárpátalja 2007. december 28., 10., KárpátInfo 2008. január 30., 6., Alkalmazott Nyelvtudomány 2008/1–2: 214–217.; Lanstyák István – Menyhárt József – Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV., 233–236. Dunaszerdahely: Gramma, 2009.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62