Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2008

Rákóczi-füzetek: XLVIII.

Ungvár – Beregszász: Poli­Print Kft. – KMF.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo 12. évf. 53. szám, 2008. december 31. 6., Kárpátalja VIII. évf. 52. szám, 10., Kisebbségkutatás 2009/1. 164–167.; Lanstyák István, Menyhárt József és Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, 2009: 236–238.

Mielőtt egy kétnyelvű beszélő megszólal, választania kell: melyik nyelven és milyen nyelvváltozatot használva fordul beszélgetőtársához. Miután meghozta döntését, még mindig választhat: használ-e a választott nyelven belül a másik nyelvéből származó elemeket (kölcsönzéseket, kódváltásokat) beszédében, vagy sem. Természetesen ezek a döntések rendszerint nem tudatosan, nem előre megfontolt szándékkal születnek: a beszélő az adott helyzethez (beszélgetőtársához, a témához, a helyszínhez, az időhöz stb.), valamint saját közlési és kommunikációs céljaihoz igazítja nyelvhasználatát. Ahhoz tehát, hogy egy kétnyelvű beszélő sikeres legyen a kommunikációban, érvényes történeteket kell létrehoznia: olyan nyelvi produktumot, amely az adott térben és időben, az adott közösségi normák szerint hatásos, eléri a célját. Erről: a kétnyelvű kárpátaljai magyarok kommunikációs stratégiáiról, illetve ezek nyelvi megvalósításáról szól ez a könyv.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62