Az Intézetről

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2001-ben alakult az MTA határon túli magyar nyelvészeti kutatóhely-hálózat ukrajnai intézeteként. Tagja a  Termini Kutatóhálózatnak, mely egyesíti a határon túli kutatóműhelyeket. A Hodinka Kutatóközpont szorosan együttműködik testvérintézményeivel: a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával, a romániai Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a szerbiai (vajdasági) Magyarságkutató Intézettel, a szlovéniai, horvátországi és ausztriai kutatókat egybefogó Imre Samu Nyelvi Intézettel, illetve a többi határon túli magyar régióban működő kutatóhellyel. Fennállása óta együttműködési megállapodást kötött az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézettel, az MTA Nyelvtudományi Intézettel, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Irodával, a kolozsvári Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszékével stb.

A kutatóközpont a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kereteiben és épületében működik. A kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémia és a Rákóczi-főiskola támogatja anyagilag.

A kutatóintézet legfontosabb kutatási témái:
 • Ukrajna nyelvpolitikájának elemzése;
 • többnyelvűség Kárpátalján;
 • Kárpátalja nyelvi tájképe.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának Alapszabályzata

Névadónk

Hodinka Antal (Ladomér, 1864. január 12. – Budapest, 1946. július 15.[1]) a magyarországi ruszinok világhírű kutatója, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Hodinka Antal 1864. január 12-én született görög katolikus papi családban (apja: Hodinka Román 1836–1913), a Zemplén vármegyei Ladomér községben. Az ungvári Királyi Katolikus Gimnáziumban 1882-ben érettségizett,[1] utána Ungváron és Budapesten folytatta teológiai tanulmányait. 1888 őszétől az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, majd Bécsben az Osztrák Történeti Intézetnél ösztöndíjas volt.[1] 1891-ben a budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán doktorátust szerzett szláv filológiából,[1] magyar történetből és oklevéltanból, majd 1896-ban teológiai diplomát. 1892–1906 között Bécsben levéltáros, könyvtáros volt. 1891-92-ben, Thallóczy Lajos történész beosztottjaként a bécsi közös osztrák-magyar Pénzügyminisztérium levéltárában dolgozott, majd az 1892–1906 közötti időszakban Ferenc József császári és királyi hitbizományi magánkönyvtárának egyetlen magyarországi könyvtárosa volt. 1905-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magántanári képesítést nyert a magyar és szláv történeti érintkezések tárgyköréből. 1906-tól a pozsonyi Jogakadémia, 1916-tól pedig ugyanott, az Erzsébet Tudományegyetem professzora volt. 1920-ban, egyetemével együtt, elhagyta Pozsonyt és átmenetileg Budapesten, majd 1923-tól Pécsett dolgozott, ahol az 1926/27-es tanévben a Bölcsészkar dékánja, az 1932-33-as tanévben, az ott újraélesztett Erzsébet Tudományegyetem rektorává választották.[1] 1934-ben Budapestre költözött nyugdíjasként, itt folytatta tudományos munkáját. 1941-43-ban tudományos akadémiai funkciót is betöltő Kárpátaljai Tudományos Társaság első elnöke lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1910-ben levelező, 1933-ban rendes tagjává választotta. 1946. július 15-én hunyt el Budapesten. Tudományos munkássága három nagyobb témakörre osztható:

 • a szláv-magyar kapcsolatok története
 • Pécs város története
 • a kárpátaljai ruszinok egyházi és világi története
Főbb művei:
 1. A rutének
 2. Cseh források
 3. A szerb fejedelemség viszonya Magyarországhoz (Bp., 1889)
 4. A szerb történet forrásai és az első kora (1891)
 5. Szláv források (1898)
 6. A munkácsi görög-katholikus püspökség története (Bp. 1909)
 7. Egyházunk küzdelme a bosznia bogomil eretnekekkel (191?)
 8. A Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára (1911–)
 9. Kálmán királyunk 1099-iki perenysli csatája (1914)
 10. Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai (1916)
 11. A római levéltárak és könyvtárak ismertetése (1917–)
 12. Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez (1917)
 13. A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és multjuk (Bp.1923)
 14. A muszka könyvárusok hazánkban (gróf Klobelsberg-Emlékkönyv)
 15. A magyarországi rutén letelepülések története (megbízás a MTA II. oszt. által hirdetett nyílt pályázaton)
 16. Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rácz dúlásról (1932)
 17. A töröktől visszafoglalt Pécs első fele (1934)
 18. Ami a karlócai békekötésből kimaradt és következményei (Pécs 1935)
 19. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és a "gens fidelissina" (1937)
 20. Szent István emlékezete és királyságának eszméje a szlávoknál (Bp. 1938)
 21. Adalékok Pécs város történetéhez 1686–1701-ig (1943)
 22. Ruszin - magyar igetár (1945)


Kiadványaink a 22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon

A mai napon, 2022. január 13-án kezdetét vette a 22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, mely hibrid formában a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ „A” pavilonjában, továbbá az online térben kerül megrendezésre.  A háromnapos rendezvény Magyarország legnagyobb oktatási szakkiállítása, mely „azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes… Bővebben »

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tematikus blokkja a Magyar Nyelvőrben

Megjelent a Scopusban is jegyzett Magyar Nyelvőr című szakfolyóirat 2021/4. száma, melyben a 20 éves jubileumát ünnepelő Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat (melynek alapító tagja a Hodinka Intézet is) tematikus blokkal is jelen van. A kutatóhálózat egyik legfontosabb projektje a magyar nyelv határtalanítása, a Termini magyar-magyar szótári adatbázis, amely jelenleg több mint 5000 multimediális szócikket tartalmaz…. Bővebben »

MTA akadémikusválasztás 2022: főiskolánk rektora is a jelöltek között

2021 decemberének utolsó napjaiban a Magyar Tudomány c. folyóiratban, illetve az MTA honlapján is nyilvánosságra hozták a 2022 májusában esedékes MTA tagság bővítésére vonatkozó akadémiai rendes-, levelező-, külső- és tiszteleti tagjelöltekre érkezett ajánlásokat. A tudományos osztályonként felsorolt lista átböngészésekor az I. Nyelv és Irodalomtudományok Osztálya külső tagságra jelöltjei között találhatjuk Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi… Bővebben »

Veszélyezteti-e a biztonságpolitika a kisebbségi nyelvi jogokat?

Amikor a kisebbségek nyelvi jogairól beszélünk, gyakran hivatkozunk a nemzetközi egyezményekre, az európai standardokra. Kontra Miklós legfrissebb írásában azonban amellett érvel, hogy a jelenlegi nemzetközi emberi jogi dokumentumok és a nyelvi jogokról szóló hangzatos nyilatkozatok sajnos nem bizonyultak különösen hatékonynak, amikor a kisebbségek nyelvi jogainak védelméről esik szó. A kárpátaljai nyelvi, nyelvpolitikai helyzetet jól ismerő… Bővebben »

Exkluzív nyelvpolitikai áttekintés jelent meg

Nemrégiben megjelent Fedinec Csilla és Csernicskó István új ukrán nyelvű monográfiája: Мова, політика, ексклюзиви в сучасній Україні [Language, politics and exclusive emphasis in contemporary Ukraine]. Uzhhorod: Autdor-Shark, 2021. ISBN: 9786177796236 A nemcsak formájában, de tartalmában is exkluzív kötetben a szerzők közérthető módon, 5 fejezetben mutatják be a jelenlegi Ukrajna rendkívül összetett nyelvi, nyelvpolitikai helyzetét, kitérve… Bővebben »

KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE. ÖRÖKSÉG ÉS KIHÍVÁSOK (megjelent)

November végén jelent meg Csatáry Görgy szerkesztésében a Kárpátalja története. Örökség és kihívások című monográfia, amelynek 16. fejezetének szerzője Hires-László Kornélia a Hodinka Anal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatója, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatója. A kiadványt 2021. november 30-án mutatták be a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke valamint a Lehoczky Tivadar… Bővebben »

További bejegyzések

Képgaléria

08 IMG_0297 IMG_0296 IMG_0293 IMG_0290 IMG_0289 IMG_0288 IMG_0285 IMG_0284 IMG_0283

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62