Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2007

Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo online 2007. október 21.  https://karpatinfo.net; Közoktatás 2007/3–4; Alkalmazott nyelvtudomány VII évf. (2007) 227–230.

Ez a könyv a kétnyelvűség definiálásnak problémáját, az egy- és kétnyelvű gyermek nyelvi fejlődésének főbb jellemzőit mutatja be. A kiadvány elsősorban a szociolingvisztika, azon belül a kétnyelvűség kutatás iránt érdeklődő magyar szakos hallgatók és nyelvészek számára tartalmaz értékes információkat. Továbbá az óvodapedagógia szakos hallgatók is hasznosan lapozhatják, hiszen a gyermeki nyelvfejlődés és az etnikailag vegyes házasságokban felnövekvő gyermek nyelvhasználata jellegzetességeinek ismerete számukra elengedhetetlen a későbbi munkájuk során.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62