Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2019

Ungvár: Autdor-Shark

A 240 oldalas tanulmánykötet a ma Kárpátaljaként ismert régió nyelvi tájképét vizsgálja nyelvpolitikai kontextusba ágyazva. A kiadvány nem Kárpátalja nyelvi tájképének teljes és részletes leírása, hanem olyan tanulmányok gyűjteménye, amelyek szorosan kapcsolódnak a nyelvpolitika és a nyelvi tájkép témaköréhez.

A nyelvi tájkép vizsgálata a nyelv identitáskifejező és szimbolikus szerepének egyik kutatási módszere. A nyelvi tájkép elemzése révén közelebb juthatunk a nyelvpolitikai törekvések alaposabb megismeréséhez, a nyelvpolitika mögött meghúzódó nyelvi ideológiák feltárásához. A kötet hasznos adalékokkal szolgál a régióban zajló nyelvi és nyelvpolitikai folyamatok jobb megértéséhez, elősegíti a nyelv és identitás viszonyainak feltárását, és szélesebb rálátást biztosít a nyelvi alapú konfliktusokra is, hiszen a nyelvi tájképben megjelenő nyelveknek a kommunikatív funkciójuk mellett szimbolikus jelentőségük is van. A kötet tanulmányai a nyelvi tájképet dinamikusan változó folyamatként mutatják be.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62