A program címe: Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában: kárpátaljai magyar középiskolások nyelvhasználati jellegzetességei (Változó)

Év: 2000

Rövid leírás: A reprezentatív mintára alapozó empirikus kérdőíves felmérés során 675 kárpátaljai magyar középiskolás töltött ki egy nyelvhasználati kérdőívet, amelyben olyan nyelvi változók megítéléséről, használatáról gyűjtöttünk adatokat, amelyekre a magyar nyelvközösség élénken reagál. Az élő, valódi beszélőktől származó adatokat elemző kutatásból kiderült, hogy a valós nyelvhasználat és a tankönyvekben, nyelvművelő kézikönyvekben kodifikált nyelvi eszmény között jelentős eltérés van. Kiderült az is, hogy a kárpátaljai magyar iskolák jelenlegi elméleti és módszertani szemléletükkel nem képesek felkészíteni tanulóikat arra, hogy a kommunikációs igényekhez igazítsák nyelvhasználatukat. Az érettségi előtt egy évvel, tehát amikor a magyar nyelvtan tanítása teljesen befejeződött, a kárpátaljai magyar középiskolások jelentős része bizonytalan a standard magyar norma használatában, ami a társadalmi előrejutás és elismertség egyik eszköze.

Az Iskola 2000 kutatás apropóján a felkeresett tanintézményekben tanuló 10. osztályokban (érettégi előtt álló osztályban) végeztünk kutatást. így a 26 kárpátaljai magyarlakta település 37 oktatási intézményében összesen 595 egy évvel érettségi előtt álló adatközlőt kérdeztünk meg. A vizsgálat célja volt, hogy a kárpátaljai nyelvi változókat térképezzük fel. Nyelvi változó olyan nyelvi egység, amelynek egynél több megvalósulási formája van – ezek a változó változatai. A nyelvhasználati kérdőívben olyan változókat vizsgáltunk, amelyek egyik változata részben vagy teljesen kétnyelvűségi hatásra vezethető vissza, illetve a másodnyelv által támogatottnak tekinthető; illetve a nyelvjárási jellemzők gyakoriságának feltárása volt a cél.

A kutatás szervezője/támogatója: LIMES Társadalomkutató Intézet, Orosz Ildikó, Csernicskó István

Megjelent publikációk:

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Ungvár: PoliPrint.

Márku Anita 2002. A kárpátaljai magyar középiskolások és a suksük. Közoktatás: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja 9/3-4: 13-15.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62