A program címe: A kárpátaljai magyarság az ukrajnai kisebbségek között: helyzetelemzés

Év: 20092010

Rövid leírás: Amikor a kisebbségekről esik szó, alapvetően két szélsőséges megközelítésmóddal találkozhatunk. Az egyik gyakran úgy tekint saját közössége nemzetiségi, nyelvi és egyéb problémáira mint valami egyedi, csak rá jellemző sorsverésre. A másik szemléletmódot (mely főként az államok és nemzetközi szervezetek sajátja) ezzel szemben az jellemzi, hogy a kisebbségeket egyformán kezeli, függetlenül azok társadalmi, gazdasági, politikai stb. helyzetétől, s ebből fakadó igényeiktől, lehetőségeiktől. Mindkét álláspontnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Kutatásunk célja, hogy a kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogi helyzetét, demográfiai súlyát és viszonyait, érdekérvényesítő képességeit, intézményrendszerét stb. az ukrajnai kisebbségek kontextusába helyezve meghatározzuk, milyen helyzetben van ez a nemzetrész a 46 milliós Ukrajnán belül, ill. az itt élő más kisebbségekhez viszonyítva.

Partnerintézmények:

  1. Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem
  2. Termini Kutatóhálózat

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007. Kisebbségi lét – sorsverés vagy általános probléma? In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok: Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére, Első kötet, 152–159. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2007.

Csernicskó István 2006. Az ukrán–orosz nyelvi háború és a kárpátaljai magyarság. Kisebbségkutatás 2006/4: 764–769.

Csernicskó István 2008. Ukrajna összhangra törekszik. Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. Kisebbségkutatás 2008/2: 302–315.

Csernicskó István 2010. Nyelvpolitika a területi revízió idején (1938–1944). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Csernicskó István és Melnyik Szvitlana 2007a. Az ukrajnai kisebb­ségek és a nyelvi oktatás. In: Orosz Ildikó szerk.: Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anya­nyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében, 120–148. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Csernicskó István és Melnyk Svitlana 2007b. Linguistic Minorities in the Ukraine. In: 11th International Conference on Minority Languages (ICML XI). Conference Abstracts, p. 32. Pécs: Research Institute for Linguistic, Hungarian Academy os Scienses – Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Scienses – Faculty of Political and Legal Scienses, University of Pécs, 2007.

Melnyik Szvitlana – Csernicskó István 2010. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. Ужгород: ПоліПрінт.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62