A program címe: A nyelvészeti kutatások társadalmi hasznosulása/hasznosítása

Év: 2010

Rövid leírás: Az emberi nyelvet sokan máig elvont, csak a beszélők tudatában létező szabályrendszerként kezelik, a nyelvészetet aszociális tudománynak tekintik, a nyelvészt pedig olyan kutatónak, aki a tudomány elefántcsonttornyában misztikus bölcselettel foglalkozik. Bár többen úgy vélik, hogy a nyelvésznek nincs vagy kicsi a társadalmi felelőssége, és feladata csupán a nyelvi jelenségek szakszerű, pontos leírásában és értékelésében, szabályok, szabályszerűségek megfogalmazásában, vagy éppen mások nyelvhasználatának bírálatában merül ki, nyelv és társadalom szoros kapcsolatából adódóan a nyelvet szociális beágyazottságában vizsgáló nyelvészek kutatásaik során számtalan olyan társadalmi problémával találják szemben magukat, amelyek nyelvi, nyelvészeti vonatkozással is bírnak, s amelyek megoldása csak akkor lehetséges, ha a nyelvet nem elvont rendszernek, hanem kisebb-nagyobb közösségeket alkotó hús-vér emberek használata által létezőnek tekintjük. A nyelv társas jelentéseit alapvető fontosságúnak tartó szemléletből kiindulva lett a nyelvészeti kutatások tárgya például a nyelvi emberi jogok kérdésköre, a kisebbségi nyelvhasználat problematikája, nyelv és hatalom kapcsolata és tükröződése a nyelvben, az iskolai anyanyelvi oktatás és a nyelvi alapon működő diszkrimináció témája stb. Programunk célja az, hogy a felhalmozott kutatási eredményekből minél több hasznosuljon, a nyelvet használó közösség(ek) javára.

Partnerintézmények:

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2010a. A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. In: Kozmács István – Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 13–14. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Beregszászi Anikó 2010b. Magyar nyelv. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 10. osztálya számára. Csernyivci: Bukrek, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007a. A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. Acta Beregsasiensis 2007/1: 44–62.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007b. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, 7–96. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Csányi Erzsébet, Csernicskó István, Salat Levente és Tóth Károly 2010. Javaslat a határon túli magyar tudományosság fogalmának értelmezésére. In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 211–213. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.

Csernicskó István 2006a. Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttmű­ködés. In: Berényi Dénes szerk. Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából, 123–132. Budapest: Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2006.

Csernicskó István 2006b. Magyarországi PhD és DLA képzésben résztvevő kárpátaljai ösztöndíjas hallgatók körében végzett felmérések eredményei. In: Orosz Ildikó szerk. Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján, 176–205. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft. – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2006.

Csernicskó István 2008h Új szemlélet – régi reflexek: hogyan tehet­jük hatékonyabbá a magyar anyanyelvi nevelést? In: Csernicskó István és Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés, 105–147. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, 2008.

Csernicskó István 2010. A demarkáció és a hasznosulás kérdése – ukrajnai nézőpontból. In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 208–210. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.

Csernicskó István szerk. 2010. Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62