A program címe: Az államnyelv oktatása a Magyarországgal szomszédos országokban (Szlovákia, Ukrajna): összehasonlító elemzés

Év: 2017

Rövid leírás: A 2017-ben induló közös program célja volt, hogy az előzetes kutatásokra alapozva, valamint az aktuálpolitikai, oktatástervezési lépéseket elemezve összevesse az államnyelvek (szlovák és ukrán) oktatásának elméleti és módszertani hátterét, nyelvészeti és nyelvhasználati vonatkozásait, a nyelvtanulás hatékonyságának mutatóit a kisebbségi magyarság körében. 

A kárpátaljai magyarok államnyelvtudásáról, annak hatékonyságáról és problémáiról már több kutatás készült.

Csernicskó István könyve például ezeket a kutatásokat összegzi (Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv. PoliPrint, Ungvár, 2012. 152 oldal.).

Az eddigi kutatások elsősorban arra a kérdésre keresik a választ, milyen okai vannak annak, hogy a Kárpátalján élő magyarok legnagyobb része képtelen az iskolában megfelelő szinten elsajátítani az ukrán nyelvet. Márpedig ez nem csupán nyelvészeti vagy nyelvpedagógiai kérdés, hanem súlyos társadalmi probléma is egyben. Az utóbbi néhány évben az ukrán nyelv oktatása az egyik leggyakrabban előkerülő problémaköre a kárpátaljai magyar közbeszédnek. Az írott és elektronikus sajtóban, politikai nyilatkozatokban, óvodák és iskolák szülői értekezletein, pedagógusok szakmai találkozóin, internetes közösségi oldalak fórumain van napirenden a kérdés.

Az első tanulmányútra és szakmai megbeszélésre a nyitrai kollégákkal és a kutatócsoport többi tagjával 2017. február 12–17. között került sor a finnországi Vaasa Egyetemen (https://hodinkaintezet.uz.ua/kollegaink-finnorszagi-svedeknel/).

A Magyar Nyelvőr 2017. évi 3. számában A határon túliak államnyelvoktatásáról címet viselő tematikus blokkban jelentek meg a kutatócsoport tagjainak tanulmányai (http://nyelvor.c3.hu/period/1413/).

Partnerintézmények:

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó – Csernicskó István 2017. Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés?Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141(3): 292–309.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62