A program címe: Látható és működő kétnyelvűség? A magyar nyelv hivatalos/hivatali használata Kárpátalján elméletben és a gyakorlatban

Év: 2010–2018

Rövid leírás: A kárpátaljai magyar kisebbség hosszú távú fennmaradása csak akkor érhető el, ha a magyar nyelv nem szorul vissza a magánéletbe. Kutatásunk azt vizsgálta, használható-e hivatalos funkciókban a magyar nyelv a kárpátaljai településeken, megvalósulnak-e a gyakorlatban az elméletben deklarált jogok.

A 2010-ben indult kutatási program keretében kérdőíves vizsgálat, résztvevő megfigyelés, valamint telefonos interjúk révén több olyan kárpátaljai önkormányzatot megkerestünk, ahol elvileg lehetőség van a magyar nyelv használatára. 2010 júliusában-augusztusában a Hodinka Antal Intézet szervezésében két megbízott kérdezıbiztos 48 magyarok lakta település önkormányzati hivatalát hívta fel telefonon 88, aziránt érdeklődve, hogy ha kérvénnyel szeretnének fordulni a helyi önkormányzathoz, azt megírhatják-e magyar nyelven. A telefonon megkeresett önkormányzatok közül 18 a Beregszászi, 14 az Ungvári, 6 a Munkácsi, 10 a Nagyszőlősi járásban található. Egyetlen települést kivéve, mely azonban a közel 75%-ban magyarok lakta Beregszászi járásban van, mindegyik helységben meghaladja a magyar nemzetiségűek aránya az 50%-os határt. Célunk az volt, hogy felmérjük, megjelenik-e a magyar nyelv az állam helyi szerveinek írásbeli nyelvhasználatában: lehet-e magyar nyelven (is) állampolgári beadványokat, kérelmeket, leveleket benyújtani az önkormányzathoz, kaphatnak-e magyar nyelven (is) írásos tájékoztatást az ügyfelek a hivataltól stb. Vizsgálatunk arra is kiterjedt, hogy milyen elvi és gyakorlati akadályai vannak a magyar nyelv hivatalos/hivatali használatának a régióban.

A kutatási program során kiemelt figyelmet fordítottunk a magyar nyelv, illetve a kétnyelvűség megjelenésére a szimbolikus térben: fotók segítségével dokumentáltuk, milyen a magyarlakta települések nyelvi tájképe, milyen arányban és miként van jelen a magyar nyelv, illetve az ukrán–magyar kétnyelvűség a különböző jellegű, rendeltetésű, műfajú feliratokon.

A kutatási program a Hodinka-intézet több éves programja. 2012-ben ehhez kapcsolódóan már megrendezésre került egy nagyszabású poszter-kiállítás Látható kétnyelvűség: a magyar nyelv Kárpátalján, mely vándorkiállítássá vált. Valamint több publikáció jelent meg a témában a Hodinka-intézet munkatársainak tollából, illetve több konferencián, szimpóziumon is prezentáltuk kutatási eredményeinket. A gyűjtési munkálatok a későbbiekben is folytatódtak, melynek köszönhetően a posztereket 2018-ban frissítettük, bővítettük, átdolgoztuk. Jelenlegi kiállításunk anyagát 15 magyar, 15 angol és 10 ukrán nyelvű szállítható molinó képezi.[1]

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Csernicskó István 2010.  A magyar nyelv hivatali/hivatalos használatának esélyei és lehetőségei Kárpátalján az ukrajnai nyelvi helyzet és nyelvpolitika kontextusában. Acta Beregsasiensis 2010/3. 9–23

Csernicskó István 2010. Az ügyintézés nyelve a helyi önkormányzatokban. In Csernicskó István szerk. Nyelvek, emberek, helyzetek A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. 101–103. Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó István szerk. 2010. Nyelvek, emberek, helyzetek A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. 10Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó, István és Tóth, Enikő 2015. Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

Csernicskó István 2015. Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. Alkalmazott Nyelvtudomány 2015/1–2: 71–84.

Csernicskó István – Tóth Enikő 2015. Az ukrán nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: az ügyintézés nyelve a helyi önkormányzatokban. Kisebbségkutatás 24 (3). 7–24.

Csernicskó István 2016a. A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények. 4 évf. 3. szám, 91–105.

Csernicskó István 2016b. A változás megragadása a nyelvi tájképben. Magyar Nyelv 2016/1: 50–62.

Csernicskó István 2017. Nyelv, gazdaság, társadalom. Globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta végeinek nyelvi tájképében. In: Márku Anita – Tóth Enikő szerk. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár: „RIK-U”, 13–44.

Csernicskó István 2019. Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2021. A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület.

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Tóth-Orosz Enikő 2022. Helységnévtáblák nyelvi sokszínűsége Kárpátalján. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 11–35.

Karmacsi Zoltán 2014. Település- és utcanevek Kárpátalja magyarlakta településein. In: Beregszászi Anikó és Hires-László Kornélia szerk. A meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére, 87–98. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoport, Hodinka Antal Intézet.

Karmacsi Zoltán 2016. Zápszony és Mezőkaszony nyelvi tájképének változása. In: Барчан В. В., Белей Л. О., Венжинович Н. Ф., Кузьма О. Ю., Староста О. І., Шаркань В. В., Шумицька Г. В., Ярема Х. І. ред. Студії з філології та журналістики: Матеріали ІІ Міжнародної наукво-практичної конференції студентів та аспірантів „Актуальні проблеми філології та журналістики”. Ungvár: Grazhda, 239–241.

Tóth Enikő 2014a. A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében. Limes – 2014. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, I. évfolyam. Ungvár: V. Pagyak Kiadója. 57–64.

Tóth Enikő 2014b. Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2. Ужгород: Видавництво ФОП Бреза. 410–412.

Tóth, Enikő 2016a. Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere a Beregszászi járásban. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 245-247. ISBN 978-966-176-094-2

Tóth Enikő 2016b. Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Gazdag Vilmos – Karmacsi Zoltán – Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. Ungvár: Autdor-Shark, 230–238.

Tóth Enikő 2018. Egy Beregszászi járási település, Csoma nyelvi tájképe. In: Karmacsi Zoltán – Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár, RIK-U Kiadó. 165–173.

Tóth-Orosz Enikő 2019. A magyar nyelv megjelenése a szimbolikus térben: Beregszászi járási települések példája alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 83–100.

[1] A magyar és angol nyelvű poszterek megtekinthetők a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont honlapján: https://hodinkaintezet.uz.ua/nyelvpolitika-kepekben/

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62