A program címe: Magyar Ifjúság Kutatás 2020

Év: 2020

Rövid leírás: A 2016-ban megvalósult kérdőíves kutatást 2020-ban ismét a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont segítségével kérdezték le Kárpátalján. Az 500 magyar 15-29 éves fiatalt a korábbi évekhez hasonlóan egy nagyon széles körű kérdőívvel kérdezték meg, és a magyarok megoszlása, társadalmi nem, korcsoportok és településtípus szerint reprezentatív mintán a pandémia ellenére sikerült megszervezni a lekérdezést. az adatok feldolgozása jelenleg is zajlik és egy egységes kötetben mutatják be a tematikailag feldolgozott eredményeket régiók szerinti összehasonlításban.

A kutatás eredményeinek gyorselemzése megtekinthető itt: https://tarsadalomkutato.hu/wp-content/uploads/2021/07/gyj_bemutato_prezentacio_FIN.pdf

https://tarsadalomkutato.hu/wp-content/uploads/2021/07/magyar_ifjusag_2020_web-v%C3%9Ag.pdf

Partnerintézmények: Társadalokutató Kft., Nemzetpolitikai Intézet

Megjelent publikációk:

Székely Levente szerk. 2021. Magyar fiatalok a koronavírus-járvány idején. Tanulmánykötet a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 eredményeiről. Budapest: Enigma.

Kisebbségi Szemle, 2022/2 teljes lapszám tanulmányai

Szabó Júlia – Hires-László Kornélia 2022. A határon túli magyar fiatalok szabadidős magatartása és differenciálódása. Kisebbségi Szemle, 2022/2.. 69–104.

Nagy Ádám–Fekete Mariann 2020. Ifjúságkutatási góltotó A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás módszertani dilemmái. In: A.Gergely András –Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor – Kovács Éva – Paksi Veronika szerk.
Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére
Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62