A program címe: Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1900–2010

Év: 2008–2010

Rövid leírás: A program célja, hogy a mai Kárpátalja területének 20. századi történetét magyar és ukrán történészek közös munkája révén feldolgozó történettudományi monográfiába elkészüljön a régióban alkalmazott nyelvpolitikai modellek összehasonlító elemzése, mely a kötetben egy ukrán és magyar nyelvű önálló fejezet formájában jelenik meg.

Partnerintézmények: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet;  Ungvári Nemzeti Egyetem

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2010. A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. In: Kozmács István – Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 13–14. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010a. Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről. In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére, 180–190. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010b. Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Виноградов В. – Михальченко В. ред.: Язык и общество в современной России и других странах / Language and Society in present-day Russia and other countries, 245–249. Москва: Институт языкознания РАН – Научно-исследовательный центр по национально-языковым отношениям, 2010.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Karmacsi Zoltán 2010. A kétnyelvűség és a magyar nyelv használhatósága. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 35–75. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó – Séra Magdolna 2010. Magyar vagy ukrán iskola? (Az iskolai tannyelvválasztásról egy vizsgálat eredményeinek tükrében). Acta Beregsasiensis 2010/1: 119–125.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József 2010. Merre visz a „cigány út?” Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján. Regio 2010/1: 44–95.

Csányi Erzsébet, Csernicskó István, Salat Levente és Tóth Károly 2010. Javaslat a határon túli magyar tudományosság fogalmának értelmezésére. In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 211–213. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.

Csernicskó István 2010a. Az anyanyelv fenntartásának szándéka. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 137–145. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Csernicskó István 2010b. Jogok és lehetőségek az anyanyelv használatára. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 111–135. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Csernicskó István and Ferenc Viktória 2010. Education as an ideal means of achieveing a nation state in Ukraine. In: Róka, Jolán ed. Concepts & Consequences of Multilingualism in Europe, 329–349. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010.

Csernicskó István és Fedinec Csilla 2010. Мовно-політичні стремління Чехословаччини (1918–1939 роки). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Закарпаття 1919–2009: історія, політика, культура. Ужгород, 2010.

Csernicskó István 2010b. Nyelvpolitika a területi revízió idején (1938–1944). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Tóth Mihály és Csernicskó István 2009. Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet. In: Vass Tibor szerk., Húsz éve, Kijevben, magyarul… Visszatekintés a kijevi magyarság két évtizedére, 70–101. Kijev: Magyarok Kijevi Egyesülete, 2009.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62