A program címe: Interetnikus kapcsolatok és lokális identitástudat (IKLI)

Év: 1998–2000

Rövid leírás: A kutatás célja az volt, hogy feltérképezze a Kárpát-emedence 15 választott településének interetnikus kapcsolatrendszerét, illetve a települések magyar közösségeinek lokális identitástudatát. Kárpátalján Bátyú, Csap és Tiszaújlak került be a kuatsába. A vizsgálat előkészítő részében kiértékelődött a település etnikai szerekezete, társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai jellemzői, majd a terepmunkán végzett kutatással a település lakosainak a nyelvhasználatát, az etnikumok együtélését és nemzeti/etnikai identitását kutatták. pl. Tiszaújlakon végzett állomásozó terepmunka révén 18 mélyinterjú és 20 nyelvhasználati és etnikai identitást mérő kérdőív készült.

Megrendelő: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet

Megjelent publikációk:

Bakó Boglárka szerk. 2003. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok . MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. http://vmek.uz.ua/19200/19264/19264.pdf

Beregszászi Anikó 2003. A kárpátaljai Bátyú település. In: Bakó Boglárka szerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok 321–332. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 333-346. ISBN 963 508 387 4

Csernicskó István 2003. Csap. In: Bakó Boglárka szerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok . MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 333-346. ISBN 963 508 387 4

Karmacsi Zoltán 2003. Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. In: Bakó Boglárka szerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok 347–374. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 333-346. ISBN 963 508 387 4

Karmacsi Zoltán 2003a. A tiszaújlaki lakosok nyelvválasztási szokásai. In Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Ungvár: PoliPrint. 74–82. Karmacsi Zoltán 2003b. Nyelvválasztási szokások a tiszaújlaki középiskolások körében. Acta Beregsasiensis 3. évf. 3. szám. 58–63.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62