A program címe: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése, nyelvi változók és nyelvi változatosság

Év: 2001

Rövid leírás: A MOZAIK2001-es vizsgálat alkalmával lehetőség nyílt arra, hogy az egységesen kialakított kérdőívek végén a kutatásban résztvevő intézetek saját kérdéseket is beépítsenek a lekérdezésbe. Így a 15-29 éves megkérdezett fiatalok körében néhány olyan nyelvhasználattal kapcsolatos kérdés került megkérdezésre, amely első sorban a 2000-ben végzett Változó kutatás alkalmával is lekérdezésre került. A különböző szociológiai hátteret alaposan lekérdező MOZAIK2001-es kutatás kérdőíve a független változók nagyon szerteágazó területén adott háttérinformációt.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Csernicskó István szerk.2003: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Ungvár: PoliPrint

Márku Anita 2004. Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fiatalok körében. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. . Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004., 44–52 old.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62