A program címe: Nyelvi jogok összehasonlító vizsgálata a Kárpát-medencében

Év: 2002

Rövid leírás: A kutatóhálózat munkatársainak részvételével készült el a kelet-közép-európai nemzeti (etnikai/nyelvi) kisebbségként élő csoportok nyelvi jogi helyzetének alakulását történeti, jogi és oktatáspolitikai szempontból bemutató kötet, amely kitekintve az Európai Unió álláspontjára részletesen elemzi a térség országainak kisebbségi jogrendszerét és hétköznapi gyakorlatát. Az országtanulmányok elsősorban a magyar kisebbség nyelvi jogainak érvényesülését vizsgálják, de foglalkoznak a magyarsággal azonos vagy hasonló státusú kisebbségekkel is.

A program további célja, hogy elkészítsenek a hazai és határon túli szakemberek segítségével egy olyan annotált jogszabálygyűjtemény, amely alapján monitorizálni lehet a környező országok kisebbségekre vonatkozó politikájának jogi kereteit. Az esettanulmányok célja a magyar kormányzatok kisebbségvédelmi problémáinak konkrét megjelenítése a nemzetközi antidiszkriminációs, nyelvjogi, és esélyegyenlőségi politikákban; megteremteni annak a lehetőségét, hogy a magyar kisebbségek speciális viszonyait értelmezni lehessen az európai kisebbségi problémák között.

Partnerintézmények:

  1. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
  2. MTA Nyelvtudományi Intézet
  3. Kijevi Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézet

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2010. A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. In: Kozmács István – Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 13–14. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003a. A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto. In: Nádor Orsolya és Szarka László szerk., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, 110–122. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003b. Die Möglichkeiten des Gebrauchs der ungarischen Sprache in der Karpatoukraine de jure und de facto. In: Hrsg. Ferenc Glatz, Begegnungen 21.: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas, 101–117. p. Budapest: Europa Institut Budapest, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010. Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről. In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére, 180–190. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Molnár Anita – Molnár József 2010. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Csernicskó István 2002a. A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga szerk., Magyarok és nyelvtörvények, 11–23. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

Csernicskó István 2002b. Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: A. Jászó Anna és Bódi Zoltán szerk., Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény, 274–279. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002.

Csernicskó István és Hires Kornélia 2002. A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról. Kisebbségkutatás 2002/2: 384–388.

Csernicskó István és Soós Kálmán 2002. Gyorsjelentés – Kárpátalja. In: Mozaik 2001. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, 91–135. Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet.

Tóth Mihály és Csernicskó István 2009a. Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet. Regio 2009/2: 69–107.

Tóth Mihály és Csernicskó István 2009b. Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet. In: Vass Tibor szerk., Húsz éve, Kijevben, magyarul… Visszatekintés a kijevi magyarság két évtizedére, 70–101. Kijev: Magyarok Kijevi Egyesülete, 2009.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62