A program címe: Tandem 2016

Év: 2016

Rövid leírás: 2016 nyarán a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel, a Lehoczky Tivadar Intézettel, a Momentum Doctorandusszal, az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológia és Szociális Munka Tanszékével, valamint a Kárpáti Közvélemény-kutató Központtal együttműködve a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont részt vett a „Tandem 2016” című szociológiai kutatás megtervezésében, lebonyolításában. A vizsgálat Kárpátalja multietnikus lakosságának együttélési viszonyait vizsgálta, különös tekintettel az ukrán és a magyar lakosságra. A kutatás ezen belül kitért a lakosság identitástudatának, nyelvhasználatának, értékrendjének, általános helyzetének, társadalmi közérzetének, migrációs tapasztalatainak és szándékainak felmérésére, valamint Magyarország Kárpátalja-politikájának értékelésére. Összesen 1212 adatközlőt kérdeztünk meg 74 kutatóponton. 814-en ukrán, 398-an magyar nyelven töltötték ki a kérdőívet. Az adatközlők 59,6%-a (721 fő) ukrán, 37,6%-a (455 fő) magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A megkérdezettek 57,9%-a (702 fő) ukrán, 38,7%-a (469 adatközlő) magyar anyanyelvű volt. (bővebben: https://hodinkaintezet.uz.ua/tandem-2016-szociologiai-vizsgalat-karpataljarol/; https://hodinkaintezet.uz.ua/a-tandem-2016-karpataljai-szociologiai-felmeres-eredmenyeinek-bemutatasa/; http://www.karpataljalap.net/?q=node%2F32273).

Partnerintézmények: Nemzetpolitikai Kutatóintézetben (NPKI), Lehoczky Tivadar Intézet, Momentum Doctorandusz, Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológia és Szociális Munka Tanszéke, Kárpáti Közvélemény-kutató Központ

 

Megjelent publikációk:

Csernicskó István – Hires-László Kornélia 2019. Nyelvhasználat Kárpátalján a Tandem 2016 adatai alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. 65–76. old. ISBN 978-617-7132-98-0

Csernicskó István 2017. Nyelv, nyelvtudás és nyelvhasználat Kárpátalján. Kisebbségi Szemle 2017/2.

Ferenc Viktória – Molnár József 2017. A TANDEM 2016 kutatás általános bemutatása és mintavételi eljárása. Kisebbségi Szemle 2017/2.

Ferenc Viktória 2017. A nemzeti-etnikai identitás építőkövei kárpátaljai ukránok és magyarok körében. Kisebbségi Szemle 2017/2. 21–39.

Rákóczi Krisztián: Magyar-ukrán kapcsolatok az egyén és a közösség szintjén, valamint a magyarországi támogatáspolitika megítélése. Kisebbségi Szemle 2017/2.

Szanyi-F. Eleonóra – Faludi Julianna – Illyés Gergely 2017. Elvágyódás, elvándorlás – migrációs folyamatok Kárpátalján. Kisebbségi Szemle 2017/2.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62