A program címe: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemző sajátosságai

Év: 2002

Rövid leírás: A program célja, hogy empirikus tudományos kutatásokból származó eredmények alapján írja le a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemzőit, sajátos vonásait.

Megrendelő: Intézeti kutatás.

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003a. A kétnyelvűség (bilingvizmus) fogalma. In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhaszná­latba, 28–31. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003b. A kétnyelvűség típusai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 31–34. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003c. A kétnyelvűség típusai a kárpátaljai magyar közösségben, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 34–43. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003d. A kétnyelvűség kialakulásának spontán módjai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 43–47. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003e. A korai kétnyelvűség kialakítása a családi szocializáció folyamatában, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 47–49. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003f. Kétnyelvűség kialakítása az oktatás révén, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználat­ba, 49–55. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003g. A kárpátaljai magyar személynévhasználat sajátosságai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz­nálatba, 153–163. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003h. Pragmatikai eltérések, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 163–170. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003i. Nyelvcsere és nyelvmegtartás, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 226–230. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003j. A helyi magyar nyelvváltozatok presztízse, megítélése, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 247–251. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Karmacsi Zoltán 2010. A kétnyelvűség és a magyar nyelv használhatósága. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 35–75. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Hires Kornélia 2003a. A kárpátaljai magyarok identitás-, nemzet- és hazatudata, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 230–233. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Hires Kornélia 2003b. A magyar nyelv hasznosíthatósága, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz­nálatba, 242–247. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia és Márku Anita 2003. Attitűdök és sztereotípiák: milyennek látjuk magunkat és az ukránokat? In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználat­ba, 233–242. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita 2010. A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 77–109. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó és Márku Anita 2003. A kárpátaljai magyar középsikolások nyelvhasználatáról, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 179–207. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó 2001. Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2001.

Csernicskó István 2002. A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? Magyar Nyelv XCVIII (2002)/3: 313–320.

Csernicskó István 2004a. Valóban különleges-e a (fiatal) nagydob­ronyaik nyelvjárása? In: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit szerk., Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, 126–129. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004.

Csernicskó István 2004b. Gondolatok a nyelvi egységről és a nyelvi változatosságról. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasz­nálatáról, 110–117. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Csernicskó István 2004c. Különböző, mégis azonos. Néhány adat a magyarországi, kárpátaljai és más kisebbségi magyar nyelvváltozatok közötti hasonlóságokról és különbségekről. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 118–126. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István és Hires Kornélia 2003. A kölcsönzés, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kár­pátaljai magyar nyelvhasználatba, 125–138. Beregszász: Kárpá­taljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2003. A nyelvek a nyelvhasználati színtereken: összegzés, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 83–84. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István és Márku Anita 2001. Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? In: Ungbereg 2001/3. Pánsíp almanach; (olvasható a www.ungbereg.ini.hu/ungbereg.htm honlapon is)

Csernicskó István és Márku Anita 2003. A kárpátaljai magyar nyelv­használat társadalmi rétegződéséről, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 207–221. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Hires Kornélia 2004. A badalói magyar közösség nyelvhasználati és nyelvjárási sajátosságainak vizsgálata. In: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit szerk. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelv­csere, 130–135. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004.

Karmacsi Zoltán 2003. A tiszaújlaki lakosok nyelvválasztási szokásai. In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 74–83. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Márku Anita 2004. Nyelvjárási eredetű nyelvi változók a kárpátaljai magyar fiatalok nyelvhasználatában. In: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit szerk. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelv­csere, 135-146. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62