A program címe: Magyar nyelvi tervezés Kárpátalján

Év: 2002–2005

Rövid leírás: A program egy olyan nyelvtervezési koncepció kidolgozásával próbálkozik, amely empirikus kutatásokra alapozva, a nemzetközi és a hazai szakirodalom, illetve a nemzetközi nyelvi és kisebbségvédelmi normák figyelembe vételével tartalmaz elméletileg megalapozott ajánlásokat, cselekvési terveket a magyar nyelv ukrajnai, kárpátaljai jövőjét illetően. A kutatás szerves része egy olyan nyelvi koncepció kidolgozása, amely kiemelt figyelmet fordít az oktatás és a nyelvi tervezés kapcsolatára, a kárpátaljai magyar közösség nyelvi céljainak és az iskolai oktatás módszereinek, szemléletének elemzésére.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2002. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből. Kisebbségkutatás 2002/2: 368–375.

Beregszászi Anikó 2005a. A kárpátaljai magyar oktatás és a nyelvi tervezés. In: Huszti Ilona és Koljádzsin Natália szerk. Nyelv és oktatás a 21. század elején, 29–35. PoliPrint, Ungvár, 2005.

Beregszászi Anikó 2005b. Egy tannyelv és sok minden más. In: Kontra Miklós szerk. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004 október 28-31-én, 183–189. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Kiadó, 2005.

Csernicskó István 2004. A magyar nemzeti nyelvstratégiáról, mulasztásainkról, feladatainkról és vágyainkról. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 106–116. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2004.

Csernicskó István 2006. Kell egy csapat! Gondolataim a magyar külpolitikai stratégia kapcsán. Magyar Kisebbség. Nemzet­poli­tikai Szemle 2006/3–4: 128–135.

 

 

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62