A program címe: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján

Év: 2008–2010

Rövid leírás: A program elsődleges célja, hogy bemutassa a kárpátaljai magyar anyanyelvű cigányok/romák: számarányát a magyar anyanyelvű lakosságon belül; szerepüket a magyar tannyelvű iskolai hálózat hosszú távú fenntartásában; rendelkeznek-e saját oktatási intézményekkel, s ha igen, akkor milyenekkel (szegregált vagy integrált oktatási forma, tannyelv, pedagógusok, felszereltség); vannak-e a helyi kisebbségi magyar társadalmi, politikai, kulturális és/vagy egyházi szervezeteknek, intézményeknek roma programjai, s ezeknek milyen vetületei vannak a magyar anyanyelvű cigánysággal kapcsolatban; a kárpátaljai magyar közösség viszonyulását a magyar anyanyelvű cigány közösséghez.

E kérdések felvetésével, felvázolásával kívánjuk felhívni a figyelmet egy mindezidáig kevés reflektorfényt kapott problémakör összetettségére, különböző oldalaira.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Braun László – Csernicskó István – Molnár József 2010a. Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József 2010b. Merre visz a „cigány út?” Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján. Regio 2010/1: 44–95.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Melnyik Szvitlana – Csernicskó István 2010. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. Ужгород: ПоліПрінт.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62