A program címe: A MorphoLogic Kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző és nyelvhelyesség-ellenőrző programcsomag határon túli magyar anyagának összeállítása (gyűjtés és kódolás)

Év: 2007–2017

Rövid leírás: A MorphoLogic Kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző és nyelvhelyesség-ellenőrző programcsomag (a továbbiakban csak helyesírás-ellenőrző) a Microsoft Office termékcsomagban használatos Windows Word, illetve Quark XPress helyesírás-ellenőrzőjeként ismeretes. A program fő célja, hogy jelezze a szövegben előforduló elütéseket és hibás szavakat. A nyelvhelyesség-ellenőrzés alapját képező morfológiai generáló–elemző motor számítógépen tárolt korpuszok (több millió szavas szöveggyűjtemények) nyelvi elemzésére is alkalmazható, de csak meglévő nyelvtani szabályok és kész szótár alapján tud generálni, illetve elemezni. Ez azt jelenti, hogy csak azokat a szavakat fogadja el helyesnek, amelyek az ellenőrző szótárában megtalálható. A  kutatóhálózat közös kutatásának célja a helyesírás-ellenőrző program alapszótárának kiegészítése a határon túli szókészlettel: közszavakkal és tulajdonnevekkel, valamint az, hogy a korábban elkészített Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz határon túli alkorpuszát (http://corpus.nytud.hu/mnsz/keszitette_hun.html) elemezhetővé tegye.

A kutatás szervezője/támogatója: Termini Kutatóhálózat, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Pintér Tibor 2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Szemle 2007/4.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62