A program címe: Magyar mint idegen nyelv tantárgyi program kidolgozása a kárpátaljai ukrán tannyelvű iskolák számára

Év: 2013

Rövid leírás: 2012 nyarán elfogadták, majd életbe is lépett az állami nyelvpolitika alapjait kodifikáló új ukrán jogszabály. A törvény azt mondta ki, hogy minden olyan közigazgatási egység területén, ahol egy adott kisebbségi nyelv beszélőinek aránya eléri a 10%-ot, a nem kisebbségi (tehát esetünkben az ukrán) nyelven oktató iskolákban második idegen nyelvként ezt a bizonyos kisebbségi nyelvet kötelező oktatni, hacsak a szülők más nyelvet nem kérvényeznek. Kárpátalja megyében a népszámlálás szerint a magyar anyanyelvűek aránya 12,7%. A megyében a közel 800 iskola közül 105 magyar tannyelvű. A megyében van néhány román, egy szlovák, három orosz tannyelvű iskola is, ezek esetében a törvény ezen része nem releváns, de a fennmaradó sok száz ukrán tannyelvű intézmény esetében az (lehet).

A jogszabály rendelkezése alapján elvileg 2013. szeptember 1-től ezekben az iskolákban az 5. osztálytól be kellett volna vezetni a magyar mint (második) idegen nyelv oktatását. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja a Hodinka Antal Intézettel együtt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felkérésére 2013 tavaszán elkezdte a munkálatokat annak érdekében, hogy a jogszabályt a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. A munkálatok első fázisában a probléma-háttér feltárása volt a cél, valamint a konkrét megoldási javaslatok kidolgozása, majd a megvalósítás a következőkre terjedt ki:

  1. a) Célok és feladatok meghatározása: milyen nyelvtudásszint elérését tartsuk elérendőnek.
  2. b) A magyar mint (második) idegen nyelv tantervek kidolgozása.

2013 tavaszától Csernicskó István koordinálásával és szakmai irányításával munkacsoport szerveződött, A magyar mint idegen nyelv tantárgyi program kidolgozására. Elkészült egy tanterv az általános iskolák 5–9. osztálya számára, melynek minisztériumi engedélyeztetése meg is történt 2013 júliusában.

Partnerintézmények:

  1. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja

Megrendelő: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó – Karmacsi Zoltán – Márku Anita 2022. A magyar mint idegen nyelv tanítás helyzete és jövője Kárpátalján. In Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Termini Egyesület Törökbálint. 57–65.

Beregszászi Anikó [Берегсасі Аніко] 2014. Угорська мова як (друга) іноземна у загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття. In: Bárány Erzsébet, Csernicskó István szerk. Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Ungvár: V. Pagyak Kiadója, 82–89.

Beregszászi Anikó 2016. A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján–Elméleti kérdések és gyakorlati problémák. THL2 (1–2). 65–69

Csernicskó István 2012. Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv. Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó István 2013. Nyelvoktatás kárpátaljai módra In: Mária Pisnjak szerk. Kézikönyv a muravidéki kétnyelvű iskolák pedagógusai számára. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 598–656. [https://bit.ly/36dhVz9]

Márku Anita 2018. A magyar mint idegen nyelv tanterv és alkalmazásának lehetőségei a kárpátaljai iskolákban. Budapest. (Szakdolgozat, kézirat)

Márku Anita 2019. A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása a kárpátaljai iskolákban: tantervek. In: Csernicskó István – Márku, Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár: AutdorShark, 165–178.

Márku Anita 2020a. Helyzetkép a magyar mint (második) idegen nyelv oktatásáról Kárpátalján. Kárpát-haza Szemle 1–2: 71–78.

Márku Anita 2020b. A magyart mint idegen nyelvet oktató tanárok véleménye a MID-oktatásról Kárpátalján. Limes. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Ungvár–Beregszász, 171–183.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62