A program címe: A kárpátaljai magyarok nyelvi és nemzeti azonosságtudatának összefüggései

Rövid leírás: A kutatás során egyrészt empirikus, kérdőíves vizsgálatok adatai alapján, másrészt mélyinterjúk segítségével feltérképezzük: mely elemekből tevődik össze a kárpátaljai magyar nemzetrész nemzeti és lokális identitása; ebben milyen szerepet töltenek be az egyes tényezők (pl. mi a közös nyelv, a vérségi kötelék, az állampolgársági hovatartozás stb. szerepe, ill. milyen elemek révén jelenik meg a helyi közösséghez való tartozás). A program része annak felmérése is, hogy milyen szerepe van az anyanyelvnek a nemzeti azonosságtudat fenntartásában.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Hires Kornélia 2003. A kárpátaljai magyarok identitás-, nemzet- és hazatudata, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 230–233. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia és Márku Anita 2003. Attitűdök és sztereotípiák: milyennek látjuk magunkat és az ukránokat? In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználat­ba, 233–242. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Riskó Éva 2004. Anyanyelv kisebbségben: a kultusz tárgya vagy önmagát igazoló struktúra? In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 144–152. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2004.

Csernicskó István 2001a. A kárpátaljai magyarok önmagukról és az ukránokról. Kisebbségkutatás 2001/3: 437–444.

Csernicskó István 2001b. A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái. Acta Beregsasiensis. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve 2. szám, 9–13. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.

Csernicskó István 2004c. Kisebbségi anyanyelv és identitás. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 27–35. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2004.

Csernicskó István 2008. Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban, 153–170. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008.

Csernicskó István és Hires Kornélia 2002. A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról. Kisebbségkutatás 2002/2: 384–388.

Csernicskó István és Márku Anita 2002. Egymás szemében. Kárpá­taljai magyar középiskolások véleménye az ukránságról és önmagukról. Kisebbségkutatás 2002/2: 389-393.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Hires Kornélia 2003. Cвіт цінностей угорської молоді Закарпаття на початку XXI століття. In: Молодь, освіта, наука, культу­ра і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Том 3., 47–49. Київ: Європейський Університет, 2003.

Hires Kornélia 2004. Adalékok az azonosságtudatunk néhány kérdésének. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 131–143. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Ungvár, 2004.

Hires Kornélia 2005. Kárpátaljai magyar és ukrán fiatalok egymásról és Magyarországról. Új Ifjúsági Szemle, 2005/tavasz: 53–60 old.

Hires-László Kornélia 2009. A nemzeti és lokális identitás tényezői a kárpátaljai magyarok körében. In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, 47–54. Ungvár: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2009.

Hires-László Kornélia 2010. „Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni”: a nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Hires-László Kornélia 2011. A kárpátaljai magyarság identitásának vizsgálata nyelvi aspektusból. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. Budapest-Beregszász 2011. 280–285. old.

Hires-László Kornélia 2013. A kárpátaljai magyarság identitása szociológiai dimenziók mentén. In: Kötél Emőke és Szoták Szilvia szerk. Hagyomány és jövőkép. Anyanyelvek, oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. Budapest, 2013. 415–440 old.

Márku Anita 2009. A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideo­lógiák, nyelvi attitűdök és sztereotípiák, 373–383. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Kiadó, 2009.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62