A program címe: Új oktatási törvény Ukrajnában. Nyelv- és oktatáspolitikai helyzetelemzés

Év: 2017–2018

Rövid leírás: A 2017. szeptember 5-én megszavazott, majd szeptember 25-én Ukrajna elnöke által is aláírt új ukrajnai oktatási törvény nagy visszhangot váltott ki: politikusok, oktatási szakemberek, újságírók, hétköznapi emberek tucatjai nyilvánultak meg a kérdésben. Az új oktatási törvény 7. cikkelye rendelkezik az oktatás nyelvéről, s törvény életbe lépésével az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyar kisebbség jogai is jelentősen csökkennek. Az elfogadott törvény alkotmányellenes[1], és több nemzetközi jogszabályt sért, melyeket Ukrajna is ratifikált. A Hodinka-intézet munkatársainak, főként az Intézet akkori vezetőjének, Csernicskó Istvánnak tollából számos olyan cikk és ajánlás született, amely az aktuális törvénytervezet, majd a törvény értelmezését és elemzését, jogsértő mivoltát tárgyalja.

A téma iránti kutatási érdeklődés nem új keletű. „A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai közel két évtizede vizsgálják a tudományos kutatások nemzetközi módszertana alapján a kárpátaljai magyar nyelvhasználatot, s ezen belül a nyelvoktatás kérdéskörét is. E témakörben számos szakkönyv, tudományos szakpublikáció jelent meg az intézet kutatóinak tollából magyar, angol, orosz, szlovák és természetesen ukrán nyelven is, száznál több tudományos konferencián tartottunk előadásokat kutatásaink eredményeiről a világ számos országában, és persze Ukrajnában (Kijevben, Lembergben, Ungváron, Huszton stb.) is. Tudományos kutatásaink alapján már 1996-ban, tehát több, mint 20 évvel ezelőtt felhívtuk a kijevi és ungvári illetékesek (miniszterek, minisztériumi tisztségviselők, oktatási vezetők, politikusok, hivatalnokok stb.) figyelmét arra: azokkal a módszerekkel, amelyeket Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma előír, lehetetlen magas szintű ukrán nyelvtudást elérni a magyar tannyelvű iskolába járó gyermekeknél. Az ukrán állam ugyanis fennállása több, mint negyedszázada alatt nem teremtette meg a feltételeket ahhoz, hogy meg lehessen tanulni az államnyelvet az iskolában.

Mindennek ellenére Ukrajna vezető politikusai évek óta arra törekednek, hogy – az államnyelv oktatásának megreformálása helyett – felszámolják a kisebbségi nyelveken folyó oktatást az országban. Arra hivatkozva, hogy a kárpátaljai magyarok nem tudnak megtanulni ukránul, képmutató módon most olyan döntést hoznak, amelynek értelmében az 1–4. osztály elvégzése után a gyerekeknek fokozatosan át kell állniuk az ukrán nyelven folyó oktatásra”[2].

 

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Miért nem jó az új ukrajnai oktatási törvény a kárpátaljai magyaroknak? https://hodinkaintezet.uz.ua/miert-nem-jo-az-uj-ukrajnai-oktatasi-torveny-karpataljai-magyaroknak/;

Van mit veszítenünk: Porosenko aláírta az oktatási törvényt: https://hodinkaintezet.uz.ua/van-mit-veszitenunk-porosenko-alairta-az-oktatasi-torvenyt/

Az európai nyelvi sokszínűség napja és az ukrajnai egynyelvűség: https://hodinkaintezet.uz.ua/az-europai-nyelvi-sokszinuseg-napja-es-az-ukrajnai-egynyelvuseg/;

Egy eldöntendő kérdés: https://hodinkaintezet.uz.ua/egy-eldontendo-kerdes/;

Publikálták az új ukrán oktatási törvény szövegét: https://hodinkaintezet.uz.ua/publikaltak-az-uj-ukran-oktatasi-torveny-szoveget/;

TÖBB-E A 2, MINT A 6? Avagy: jogszűkítő-e az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelye?: https://hodinkaintezet.uz.ua/tobb-e-2-mint-6-avagy-jogszukito-e-az-uj-ukran-oktatasi-torveny-7-cikkelye/

Alkotmányos-e az új oktatási törvény 7. cikkelye?: https://hodinkaintezet.uz.ua/alkotmanyos-e-az-uj-oktatasi-torveny-7-cikkelye/;

Tényleg nem tudunk ukránul? https://hodinkaintezet.uz.ua/tenyleg-nem-tudunk-ukranul/

150 éve létező jogokat von vissza az új ukrán oktatási törvény: https://hodinkaintezet.uz.ua/150-eve-letezo-jogokat-von-vissza-az-uj-ukran-oktatasi-torveny/

Az új ukrán oktatási törvény szövege magyarul: https://hodinkaintezet.uz.ua/az-uj-ukran-oktatasi-torveny-szovege-magyarul/

Elterelő hadművelet vagy óvatos visszavonulás? https://hodinkaintezet.uz.ua/elterelo-hadmuvelet-vagy-ovatos-visszavonulas/

Melyik a rosszabb? Még mindig az oktatási törvény 7. cikkelyéről: https://hodinkaintezet.uz.ua/melyik-rosszabb-meg-mindig-az-oktatasi-torveny-7-cikkelyerol/

Nemzetközi precedens: jogunk van az anyanyelvi oktatáshoz: https://hodinkaintezet.uz.ua/nemzetkozi-precedens-jogunk-van-az-anyanyelvi-oktatashoz/

Még mindig az oktatási törvény a téma: találkozó Ukrajna külügyminiszterével: https://hodinkaintezet.uz.ua/meg-mindig-az-oktatasi-torveny-tema-talalkozo-ukrajna-kulugyminiszterevel/

A Velencei Bizottság hivatalos véleménye és a kijevi reakció: https://hodinkaintezet.uz.ua/velencei-bizottsag-hivatalos-velemenye-es-kijevi-reakcio/

[1] https://hodinkaintezet.uz.ua/alkotmanyos-e-az-uj-oktatasi-torveny-7-cikkelye/

[2] https://hodinkaintezet.uz.ua/miert-nem-jo-az-uj-ukrajnai-oktatasi-torveny-karpataljai-magyaroknak/;

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62