A program címe: A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, valamint nyelv- és kódválasztási stratégiai

Év: 2001–2005

Rövid leírás: A többnyelvű környezetben élő kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználatára szükségszerűen hat az, hogy mindennapjaikban egynél több nyelvet használnak. A program célja annak feltárása, milyen mértékben és módon gyakorol hatást a két- és többnyelvűség a régió magyar lakosságának nyelvhasználatára, nyelvválasztási és kódváltási szokásaikra, kommunikációs stratégiáikra, kommunikatív kompetenciájukra. A kutatási projekt részeként a kérdőíves és irányított beszélgetésekkel szerzett adatokat bővítettük azokkal résztvevő megfigyelésekkel, rejtett hangrögzítős felvételekkel amelyeket 2002. február-márciusában végeztünk a Beregszász város és a Beregszászi járás hivatalaiban, szolgáltató egységeiben stb.

Megjelent publikációk:

Bárány Erzsébet és Csernicskó István 2009. Дослідження українсь­ко-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Acta Bereg­sasiensis 2009/1: 91–112.

Beregszászi Anikó 2003. Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних контактів. In: Молодь, освіта і культурна самосвідомість, 20–22. Київ: Видавництво Європейського університету, 2003.

Beregszászi Anikó 2004. A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 36–43. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2004.

Beregszászi Anikó 2005. „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerk. Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok, 158–163. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2005.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003a. Дослідження угорсько-українських міжмовних контактів методами соціальної лінгвистики. Acta Beregsasiensis Vol. III (2003): 13–17.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003b. A kétnyelvűség (bilingvizmus) fogalma. In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhaszná­latba, 28–31. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003c. A kétnyelvűség típusai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 31–34. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003d. A kétnyelvűség típusai a kárpátaljai magyar közösségben, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 34–43. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003e. A kétnyelvűség kialakulásának spontán módjai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 43–47. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003f. A korai kétnyelvűség kialakítása a családi szocializáció folyamatában, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 47–49. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003g. Kétnyelvűség kialakítása az oktatás révén, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználat­ba, 49–55. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003h. A kárpátaljai magyar személynévhasználat sajátosságai, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz­nálatba, 153–163. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003i. Pragmatikai eltérések, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 163–170. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003j. Nyelvcsere és nyelvmegtartás, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 226–230. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003k. A helyi magyar nyelvváltozatok presztízse, megítélése, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 247–251. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége a gyakorlatban. In: Beregszászi Anikó – Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 55–70. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita 2010. A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 77–109. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Karmacsi Zoltán 2010. A kétnyelvűség és a magyar nyelv használhatósága. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 35–75. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Hires Kornélia 2003a. A kárpátaljai magyarok identitás-, nemzet- és hazatudata, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 230–233. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Hires Kornélia 2003b. A magyar nyelv hasznosíthatósága, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz­nálatba, 242–247. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia és Márku Anita 2003. Attitűdök és sztereotípiák: milyennek látjuk magunkat és az ukránokat? In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználat­ba, 233–242. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Molnár Anita – Molnár József 2010. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Beregszászi Anikó és Márku Anita 2003. A kárpátaljai magyar középsikolások nyelvhasználatáról, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 179–207. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István 2002. A magyarok és a magyar nyelv helyzete Kárpátalján. In: Maróti István és Székely András Bertalan szerk., „A nyelv ma néktek végső menedéktek…” Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban, 151–159. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége, 2002.

Csernicskó István and Ferenc Viktória 2010. Education as an ideal means of achieveing a nation state in Ukraine. In: Róka, Jolán ed. Concepts & Consequences of Multilingualism in Europe, 329–349. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010.

Csernicskó István és Fedinec Csilla 2010. Мовно-політичні стремління Чехословаччини (1918–1939 роки). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Закарпаття 1919–2009: історія, політика, культура. Ужгород, 2010.

Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2003. A nyelvek a nyelvhasználati színtereken: összegzés, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 83–84. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Karmacsi Zoltán 2001a. A tiszaújlaki lakosok nyelvhasználati szokásai a különböző nyelvhasználati színtereken In: A 11. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve, Újvidék, 2001.

Karmacsi Zoltán 2001b. A tiszaújlaki lakosok interetnikus kapcsola­tai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka alap­ján. Regio 2001/3: 141–163.

Karmacsi Zoltán 2003a. A tiszaújlaki lakosok nyelvválasztási szokásai. In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 74–83. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Karmacsi Zoltán 2003b. A magyar nyelv Beregszász hivatalaiban. In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 93–100. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Karmacsi Zoltán 2003c. Nyelvválasztási szokások a tiszaújlaki középiskolások körében, In: Acta Beregsasiensis vol. III. 58–64.

Karmacsi Zoltán 2004a. A magyar nyelv használatának lehetőségei Beregszászban és Tiszaújlakon, In: Beregszászi Anikó és Csernicsló István szerk. Tanulmányok a kárpátaljai nyelvhasz­nálatról, 97–106. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Karmacsi Zoltán 2004b. Helyzetkép a magyar nyelv Beregszászon és Tiszaújlakon betöltött jogi és gyakorlati helyzetéről, In: Gabóda Béla és Lipcsei Imre szerk.: Közös értékeink. Kárpátal­jai és magyarországi pedagógusok tanulmányai, 87–100. Bereg­szász—Szarvas: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola és Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, 2004.

Karmacsi Zoltán 2005a. A magyar nyelv használatának lehetőségei Beregszászon és Tiszaújlakon, In: Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai, I. füzet, 15–23. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005

Karmacsi Zoltán 2005b. „…magyar kecskének neveztek…” avagy a magyar nyelv presztízse Kárpátalján (az Aréna sátorfesztivál lakóinak körében elvégzett kérdőíves felmérésalapján), In: Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerk.: Kárpátalja. Társa­dalomtudományi tanulmányok, 140–158. Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005

Karmacsi Zoltán 2005c. Etnikailag vegyes házasság — „vegyes” nyelvhasználat? In: Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, vol. IV., 127–153.  Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.

Karmacsi Zoltán 2006. Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében, In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek — nyelvi jogok, 166–177. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2006.

Karmacsi Zoltán 2007. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007.

Márku Anita 2002. Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики: In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Том 1. 134-136 ст., Київ: Європейський Універ­ситет, 2002.

Márku Anita 2003a. Різні типи лексичних запозичень у варіантах угорської мови Закарпатської області. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції. Том 3. 125-127. Київ: Європейський Університет, 2003.

Márku Anita 2003b. A magyar nyelv Beregszász szolgáltató egységeiben, boltjaiban, éttermeiben és a piacon, valamint az orvosi rendelőben, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 100–104. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Márku Anita 2004. Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fiatalok körében. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 44–55. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2004.

Márku Anita 2005. Kölcsönvett szavak. In: Csernicskó István szerk. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. III. füzet, 8-17. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005.

Márku Anita 2008a. Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében. Monográfia. Rákóczi-füzetek: XLVIII. Ungvár – Beregszász: Poli­Print Kft. – KMF, 2008.

Márku Anita 2008b. A kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiái kétnyelvű nyelvi módban. In: Kötél Emőke szerk. PhD konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. 2008. november 10., 214–238. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2008.

Márku Anita 2008c. Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2008/1-2, 27–39.

Márku Anita 2009a. A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideo­lógiák, nyelvi attitűdök és sztereotípiák, 373–383. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Kiadó, 2009.

Márku Anita 2009b. Nyelvválasztási stratégiák a kétnyelvű kárpátal­jai fiatalok körében. Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009/2: 145–163.

Márku Anita 2009c. Po zákárpátszki” Interferenciajelenségek a kárpátaljai magyar közösségben. In: Balázs Géza és Grétsy László szerk. Anyanyelv az életemben, 144–155. OKM -Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.

Márku Anita 2009d. A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, 107–113. Ungvár: PoliPrint, 2009.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62