A program címe: Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben

Év: 2017–2020

Rövid leírás: Az utóbbi években számos munka jelent meg a szakirodalomban, amely a nyelvi problémák témakörével foglalkozott. Ezek nagyrészt a nyelvmenedzselés-elmélet keretein belül fogantak (l. pl. Nekvapil munkáit), de történtek kísérletek ezeknek a kereteknek a kitágítására, és a nyelvi probléma fogalmának az újraértelmezésére is (l. Lanstyák kusza probléma fogalmát)

A Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben program hosszútávon a határon túli magyar beszélőközösségek nyelvi problémáinak a feltérképezését, illetve ezek kezelését tűzte ki céljául. Továbbá fontos cél volt, hogy az adatok hozzáférhetővé, kutathatóvá váljanak. 2017 és 2020 között a Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta régióból összesen 650 nyelvi problémát dolgoztunk fel. Az adatbázis az alábbi linken érhető el (regisztrációhoz kötött): http://nyelvi-problemak.termini.nytud.hu/login.

Partnerintézmények: Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

Megjelent publikációk:

Lanstyák István 2011. Nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2011/1.

Sebők Szilárd 2019. A magyar vonatkozású nyelvi problémák kutatástörténete Szlovákiában. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 73–74.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62