A program címe: Rétegződés 2009

Év: 2009

Rövid leírás: A kutatás elsősorban A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése, nyelvi változók és nyelvi változatosság (2001) illetve A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése (2003) kérdőíves kutatások folytatásaként zajlott a Hodinka Antal Intézet szervezésében. A 16 évnél idősebb kárpátaljai magyarság körében végzett kutatás egy 500 fős (nem, településtípus, magyarok aránya, korcsoportok alapján) reprezentatív minta alapján készült. A felmérésben a kérdések a mindennapi nyelvhasználatra, nyelvválasztási szokásokra, nyelvválasztási stratégiára, nyelvi attitűdökre, a tannyelv-választásra, a nyelvi kompetenciákra, anyanyelv- idegen- és másodnyelvtudásra vonatkoztak.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Márku Anita 2011. Nyelvhasználati sérelemtörténetek a kárpátaljai magyarok körében. In: Hires-László, Kornélia; Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest, Magyarország, Beregszász, Ukrajna : Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet (2011) 486 p. pp. 350-354. 

Márku Anita 2011. Szituatív kódválasztás a kárpátaljai magyarok körében. Kisebbségkutatás 20 : 4 pp. 600-609. ,

Márku Anita 2013. „Po zákárpátszki” : Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Rákóczi-füzetek, 92 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961193

Molnár Anita 2009. Tannyelv, nemzeti identitás és a nyelvek presztízse – egy Kárpátalján végzett kutatás margójára. In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga szerk. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra. 379–386.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62