A program címe: magyar nyelv „határtalanítása”: a határon túli magyar szólista (munkanevén: ht-lista, Termini adatbázis) fejlesztése

Év: 2004-től

Rövid leírás: A határon túli magyar szólista 2004-ben jött létre a Magyar Tudományos Akadémia határon túli kutatóállomásainak feladatait is ellátó nyelvi irodák és kutatóhelyek összehangolt munkájának gyümölcseként.

A program során már a Magyar Értelmező Kéziszótár (ÉKsz.2) 2003-ban megjelent második, átdolgozott kiadása is tartalmazott a kisebbségi (a szlovákiai, ukrajnai és romániai) magyar nyelvváltozatokat képviselő szóanyagot, majd a 2004-ben az Osiris Kiadó gondozásában A magyar nyelv kézikönyvtára sorozatban megjelent Helyesírás c. kiadvány is. Hasonló szóanyag készült el a sorozat részeként kiadásra kerülő Idegen szavak szótárába, illetve a Képes Diákszótár újabb kiadásába is.

A kutatási program része egy magyar–magyar online szótár és adatbázis létrehozása. Szótárunkban azokat a magyarországiaktól eltérő, idegen eredetű szavakat igyekszünk összegyűjteni, amelyeket a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok használnak. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak szavait tartalmazza (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék). Tájszavakat és olyan szavakat, melyeknek egyik eleme sem idegen eredetű szó, egyelőre nem teszünk közzé. Célunk egyrészt az, hogy lehetővé tegyük a felhasználóknak, hogy megismerhessék más magyar nyelvváltozatok sajátos szavait és szójelentéseit (pl. buletin, hranolki, bambusz, gruscsik, cicibán, melanzs), másrészt az, hogy e régiók beszélői megismerhessék e szavak közmagyar megfelelőit (ha vannak ilyenek). Ezenkívül szótárunk a határon túli (ht) nyelvváltozatok tudományos kutatásának is forrása, ill. eszköze, ezért olyan jelöléseket is tartalmaz, amiket esetleg a hétköznapi használó fölöslegesnek tarthat, az anyag tudományos hasznosíthatóságát viszont nagyban növelik.

2021 elején elindult egy a szótár népszerűsítésére irányuló projekt, melynek során hétről hétre egy-egy szócikket jelenítünk meg régiónként körkörösen haladva a közösségi médiában (Termini Facebook-oldala), valamint az intézetek oldalain, multimédiás formában (kép, szöveg, néha hang), hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a szótár hétköznapi hasznosíthatóságára is.[1] A szótár jelenleg több mint 5000 multimediális szócikket tartalmaz. A szójegyzék lehetővé teszi a benne található rendkívül gazdag nyelvi anyag eddiginél nagyobb mértékű tudományos feldolgozását, továbbá alkalmas arra is, hogy belőle adatokat merítsünk a legkülönfélébb regionális szótárak megírásához, ill. egyetemes magyar szótárak határon túli magyar vonatkozásokkal való kiegészítéséhez. A szójegyzék egyszersmind adatbázisa is a határon túli magyar nyelvváltozatok sajátos lexikális elemeinek.

Az adatbázis az alábbi linken érhető el: http://termini.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=searchbox

Partnerintézmények:

  1. MTA Nyelvtudományi Intézet
  2. Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

 

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. Magyar értelmező kéziszótár: (majdnem) minden magyar szótára. Irodalmi Jelenkor 2004. szeptember: 14.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. Magyar értelmező kéziszótár: (majdnem) minden magyar szótára. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 127–136. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004c. Kárpátaljai szójegyzék In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhaszná­latáról, 137–138. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. 2004. Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Ungvár, 2004.

Csernicskó István 2014. A „ht-lista” mint a magyar és indoeurópai nyelvek közötti kontaktusok kutatásának lehetséges forrása. In: A magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek: nemzetközi tudományos konferencia (Újvidék, 2014. október 22.): rezümékötet. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 16–17.

Csernicskó István – Márku Anita 2021. Ízelítők a Termini magyar–magyar szótár kárpátaljai anyagából. Magyar Nyelvőr 145(4): 417–431.

Csernicskó István – Márku Anita – Máté Réka 2022. The (online) dictionary of pluricentric Hungarian. In: Rudolf, Muhr – Reglindis, De Ridder – Gerhard, Edelmann – Aditi, Ghosh eds. Pluricentric languages in different theoretical and educational contexts. Graz: PCL-PRESS, 145–154.

Csernicskó István és Márku Anita szerk. 2007. Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Csernicskó István szerk. 2005. Integrált irodalom (magyar és világirodalom) 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. // Література (угорська та зарубіжна). Інтегрований курс 5–12 класи. Програма для загальноос­вітних навчальних закладів з угорською мовою навчання. Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2005

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2021. A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület.

Karmacsi Zoltán 2008. A mai magyar nyelv táblázatokban és ábrákon. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszö­vet­ség, 2008.

Márku Anita 2013. „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: „Líra” Poligráfcentrum.

Márku Anita 2014. Kölcsönszavak a hálózatban. In: Beregszászi Anikó – Hires-László Kornélia szerk. Meszelt falakon túl: Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 113–129.

Márku Anita − Karmacsi Zoltán: A Termini magyar-magyar szótár hasznosíthatósága a MID oktatásban. In: Máté Réka – Sütő Krisztina szerk. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. 21. Élőnyelvi Konferencia, 2021. november 45. Absztraktkötet, 139.

Márku Anita – Sütő Krisztina: A digitális kommunikációhoz köthető szavak a Termini szótárban. In: Máté Réka – Sütő Krisztina szerk. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. 21. Élőnyelvi Konferencia, 2021. november 45. Absztraktkötet, 128–129.

Гіреш-Ласлов, Корнелія – Золтан Кормочі – Аніта Марку – Рейка Матей – Еніке Товт-Орос – Степан Черничко 2021. Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020 [Magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Kárrpátalja 1920–2020]. Törökbálint: Termini Egyesület.

[1] Az egyik kárpátaljai szócikk: https://www.facebook.com/Termini-Magyar-Nyelvi-Kutat%C3%B3h%C3%A1l%C3%B3zat-196209863849358/photos/2503849199752068

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62