A program címe: Lokális identitások a Kárpát-medencében

Év: 2003–2004

Rövid leírás: A program célja az volt, hogy megvizsgálja a Kárpát-medence tizenöt településének interetnikus kapcsolatrendszerét, illetve e magyarlakta települések magyarságának lokális identitástudatát. A kutatási programban a csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport (KAM), Fórum Társadalomkutató Intézet munkatársai, valamint kárpátaljai szakemberek vettek részt.

http://www.mtaki.hu/docs/lokalis_vilagok/lokalis_vilagok_bako_interetnikus_kutatasok.pdf

Partnerintézmények: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kommunikációs Antropológia Munkacsoport (KAM);  Fórum Társadalomkutató Intézet

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2003. A kárpátaljai Bátyú település. In: Bakó Boglárka szerk., Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, 321–332. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2003.

Csernicskó István 2003. Csap. In: Bakó Boglárka szerk., Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, 333–346. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2003.

Karmacsi Zoltán 2001. A tiszaújlaki lakosok interetnikus kapcsola­tai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka alap­ján. Regio 2001/3: 141–163.

Karmacsi Zoltán 2003. A Tiszaújlaki lakosok identitásmutatói. In: Bakó Boglárka szerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, 347–374. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62