A program címe: A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának és a Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről gyakorlati alkalmazása Ukrajnában (Kárpátalján)

Év: 2021

Rövid leírás: Ukrajna 1999-ben ratifikálta A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját. A ratifikációs törvény gyakorlati alkalmazására azonban soha nem került sor Ukrajnában (a törvény soha nem került letétbe az ET Főtitkáránál), mert az Alkotmánybíróság a ratifikálásról szóló törvényt formai okok miatt hatályon kívül helyezte. 2003-ban Ukrajna ismét ratifikálta a Kartát (802-IV. sz. törvény). A ratifikációs dokumentum 2005. szeptember 19-én került letétbe az ET főtitkáránál, s a Karta 2006. január 1-től lépett hatályba. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2012 nyarán fogadta el az Ukrajna törvénye „Az állami nyelvpolitika alapjairól” című jogszabályt, amely – részben a Kartára hivatkozva – megváltoztatta a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának jogi környezetét, többek között Kárpátalján is.

A kutatási program során azt vizsgáltuk meg, hogyan érvényesülnek Ukrajna nemzetközi vállalásai a gyakorlatban Kárpátalja regionális vagy kisebbségi nyelvei (magyar, szlovák, román, német) vonatkozásában.

Ukrajnában a decentralizációs reformok révén kistérségek, hromadák jöttek létre. Kárpátalján összesen 6 járásban 19 kistérségi csoportosulás települései közül módszeresen választottuk ki azt a 32 települést, ahol számottevő magyar, szlovák, román, német nemzeti kisebbség él a többségi nemzettel együtt.

Az Intézet munkatársai, valamint néhány főiskola hallgató terepmunkásként való bevonásával a pályázati időszakban több alkalommal végeztünk terepmunkát, rögzítettük fotókon az aktuális nyelvi tájképet Kárpátalja kistérségeiben Összesen 65 településen fotóztunk. Ezzel a Hodinka Intézet nyelvi tájképes adatbázisa számottevő, mintegy 2100 újabb fotóval gazdagodott.

Minden egyes kutatóponton az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk meg, jelen van-e, illetve milyen mértékben az adott kisebbségi nyelv a település nyelvi tájképében, közterületein: a) településnév-táblák, b) utcanév-táblák, c) önkormányzati intézmények, d) önkormányzati/települési honlapok, e) oktatási intézmények, f) egyházi épületek, g) kereskedelmi egységek, h) reklámok, kereskedelmi hirdetések, i) magán jellegű feliratok és hirdetések, j) temetői sírfeliratok.

A pandémia idején hétköznapi tevékenységeink egy része felköltözött az internetre, és megnőtt a súlya az interneten való tájékozódásnak is. Így egy külön alpontban megvizsgáltuk azt is, hogy a mintába bevont települések és kistérségek online jelenlétekor mennyire vannak képviselve a vizsgált nemzeti kisebbségek, a nyilvánosan elérhető hivatalos település-oldalak posztjaiban és a kommentekben milyen nyelvek jelennek meg, melyik vannak túlsúlyban.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, MTA Domus csoportos pályázat

Megjelent publikációk:

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Tóth-Orosz Enikő 2022. Helységnévtáblák nyelvi sokszínűsége Kárpátalján. In: Márku Anita – Karmacsi Zoltán – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 11–35.

Hires-László Kornélia – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő 2022. Kereskedelmi egységek nyelvi tájképe: kárpátaljai román- és magyarlakta települések példája alapján. In: Márku Anita – Karmacsi Zoltán – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 36–54.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62