A program címe: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése

Év: 2003

Rövid leírás: A kutatás 2003 július-november között zajlott. A kérdőívet 516 adatközlő töltötte ki, és a lekérdezés egy több szempont alapján (település típus, magyarok aránya, korcsoport és nemek szerint) készített reprezentatív minta alapján zajlott. A Változó és az RSS kutatásokban használt kérdésekből válogatott kérdések voltak lekérdezve, elsősorban olyan nyelvhasználati jelenségek, amelyek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra jellemzőek: nyelvjárási elemek és kölcsönszavak használata.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? Magyar Nyelv C/2: 195–203.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 155–167. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2006. A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. Ungvár: PoliPrint, 2006.

Csernicskó István 2002. A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? Magyar Nyelv XCVIII (2002)/3: 313–320.

Csernicskó István és Hires Kornélia 2003. Mi is kell a jó munká­hoz? Munkaerő-piaci esély- és lehetőségnövelő tényezők Kárpátalján. In: Fábri István – Horváth Tamás szerk., A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, 57–67. Budapest: Márton Áron Szakkol­légium – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja, 2003.

Csernicskó István és Márku Anita 2003. A kárpátaljai magyar nyelv­használat társadalmi rétegződéséről, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 207–221. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Hires Kornélia és Márku Anita 2003. Miből élünk? Adalékok a kárpátaljai magyarság munkaerő-piaci helyzetének leírásához. In. Fábri István szerk. Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, 105-135. old. Budapest, 2003.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62