A program címe: Szövegértési kompetenciavizsgálat a kárpátaljai magyar felsőoktatásban

Év: 2017–2019

Rövid leírás: A kérdőíves módszerű szövegértési kompetenciavizsgálat a 2017- 2018-as és a 2018-2019-es tanévben készült két Kárpátalján működő – magyar tannyelvű képzés lehetőségét biztosító – felsőoktatási intézmény hallgatóinak a bevonásával. E két intézmény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (a továbbiakban II. RFKMF) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán — Magyar Oktatási – Tudományos Intézete. A felmérésben összesen részt vevő hallgatók száma 186 fő. 87-en, a II. RFKMF hallgatójaként töltötték ki a kérdőívet a 2017/2018-as tanévben2 . Ugyanebben a tanévben az UNE UMOTI hallgatói közül 77, míg a 2018/2019-es tanévben3 22 további adatközlő töltötte ki azt.

 

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács.

Megjelent publikáció:

Beregszászi Anikó, Csernicskó István: Szövegértési kompetencia-mérés magyar nyelven tanuló kárpátaljai magyar egyetemisták és főiskolások körében In: Csernicskó, István; Kozmács, István (szerk.) Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés : Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjáraNyitra, Szlovákia : Konstantin Filozófus Egyetem (2021) 342 p. pp. 53-66. , 14 p.

Kovács Alexandra Kitti 2019. Szövegértési kompetenciavizsgálat az ungvári nemzeti egyetem ukrán–magyar oktatási– tudományos intézete hallgatóinak körében Magiszteri dolgozat. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék. http://genius-ja.uz.ua/images/files/kovacs-alexandra-kittidiplomamunka.pdf

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62