A program címe: A kisebbségi oktatás jogi, intézményi és nyelvi helyzete a Kárpát-medencében

Év: 2005–2009

Rövid leírás: A kutatás országtanulmányok formájában a környező országokban élő magyarok és összehasonlításképpen a többi kisebbség oktatási helyzetét írja le. Az elméleti háttér bemutatását lehetőség szerint szociolingvisztikai és pszicholingviszikai szempontú empirikus kutatások követik a jövőben.

Partnerintézmények:

Termini Kutatóhálózat

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2005a. A kárpátaljai magyar oktatás és a nyelvi tervezés. In: Huszti Ilona és Koljádzsin Natália szerk. Nyelv és oktatás a 21. század elején, 29–35. PoliPrint, Ungvár, 2005.

Beregszászi Anikó 2005b. Egy tannyelv és sok minden más. In: Kontra Miklós szerk. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004 október 28-31-én, 183–189. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Kiadó, 2005.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2005. Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістич­ному аспекті. Українознавство 2005/4: 82–86.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007. A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. Acta Beregsasiensis 2007/1: 44–62.

Csernicskó István 2008a. A nyelvészek társadalmi felelőssége, avagy: néhány érv az anyanyelvi iskola mellett. KárpátInfo 2008/30: 5.

Csernicskó István 2008b. Ukrajna összhangra törekszik. Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. Kisebbségkutatás 2008/2: 302–315.

Csernicskó István 2008c. Új szemlélet – régi reflexek: hogyan tehet­jük hatékonyabbá a magyar anyanyelvi nevelést? In: Csernicskó István és Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés, 105–147. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, 2008.

Orosz Ildikó, Csernicskó István, Soós Kálmán, Bernzovics László és Gabóda Béla 2005. A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei. Regio 2005/2: 27–56.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62