A program címe: A kárpátaljai magyar hanganyagtár munkálatai

Év: 2005–2009

Rövid leírás: A program célja, hogy beszélt nyelvi korpuszok elemzése alapján minél többet tárjon fel arról, milyen is valójában a kárpátaljai magyar nyelvhasználat. Az interjúk, az irányított beszélgetések témakörei számos társadalomtudománynak is hasznos információkat is tartalmaz: felhasználható szociológiai, néprajzi, helytörténeti elemzésekhez. De első sorban a hanganyagokat a beszélt nyelv elemzéséhez gyűjtöttük, melyben kiértékelhetőek nyelvjárástani, szociolingvisztikai, szövegnyelvészeti és nyelvtörténeti elemek. 2005-ben alakítottuk ki a hanganyagtár alapjait, amely mintegy 300 órányi digitalizált kárpátaljai beszélt nyelvi hanganyagot tartalmazott. 2008-ban folytattuk a hanganyaggyűjtést, illetve a mélyinterjúk lejegyzését. A kutatási projekt részeként szinte minden kárpátaljai magyar településről késült hangfelvétel és ezekből a legtöbb esetben az írott átirata is elkészült, mely a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont archívumát képezi. A hanganyaggyűjtést, archiválást, lejegyzést, ellenőrzést az Intézet fiatal kutatói végezték. Az adatbázis 390 órányi digitalizált hanganyagot tartalmaz, 628 személytől, Kárpátalja 100 településéről.

A kutatás szervezője/támogatója: Termini Kutatóhálózat, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, 7–96. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Csernicskó István 2004. A kárpátaljai magyar beszélt nyelv tudomá­nyos vizsgálata: előzetes egy most induló kutatás anyagából. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 174–177. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Csernicskó István 2005. Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgá­latok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adat­bázisából. In: Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerk. Kárpá­talja. Társadalomtudományi tanulmányok, 101–114. Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.

Csernicskó István 2007. A készülő kárpátaljai magyar hanganyagtár egy lehetséges alkalmazása: írott és beszélt nyelvi kutatásokból származó eredmények összevetése. In: Zelliger Erzsébet szerk., Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai, 25–32. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2007.

Csernicskó István 2008a. „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis  VII (2008)/2: 7–19.

Csernicskó István 2008b. „Nekünk ez a szép, mert ezt beszéljük”. A saját nyelvváltozatokhoz való viszony a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Együtt 2008/2: 69–79.

Csernicskó István 2009a. „Se felrúgni, se elhagyni”. A magyar nyelv regionális változatai és a kárpátaljai magyarok azonosságtu­data. Hitel 2008/2: 105–109.

Csernicskó István 2009b. „Szépen, igeragozás szerint beszélnek” – Mi, ti és ők, avagy hogyan látják nyelvváltozataikat a kárpátaljai magyarok. In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, nyelvi attitű­dök és sztereotípiák, 405–414. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Kiadó, 2009.

Csernicskó István 2009c. A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben. In: Lanstyák István – Menyhárt József – Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről V., 11–27. Dunaszerdahely: Gramma, 2009.

Csernicskó István és Hires-László Kornélia 2008. A nemzeti és lokális identitás meghatározó tényezők a kárpátaljai magyar közösségben. In: Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márku Anita szerk.: „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében, 9–28. Ungvár: PoliPrint Kft., 2008.

Hires-László Kornélia 2010. „Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni”: a nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62