A magyar, mint többközpontú nyelv – nemzetközi konferencián vettünk részt

Amint arról hírt adtunk, 2021. augusztus 26-27-én került megrendezésre a 9thInternational Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties 2021 online konferencia, melynek A magyar, mint többközpontú nyelv szekciójának előadói között a Rákóczi-főiskola munkatársai is jelen voltak.

Csernicskó István, Márku Anita és Máté Réka The (online) dictionary of pluricentric Hungarian című előadásában a magyar nyelv többközpontúságát a Termini magyar-magyar szótár bemutatásával szemléltették.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Tóth-Orosz Enikő The status of the secondary centers of the Hungarian language in the light of the European Charter for Regional or Minority Languages című előadásában azt vizsgálták meg, hogy Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna milyen vállalásokat tett a Karta ratifikációja során a magyar nyelvnek az oktatásban, illetve a közigazgatósági hatóságok és közszolgálati szervek munkájában való használatát illetően, továbbá bemutatták, hogy ezeket a vállalásokat hogyan teljesítik a gyakorlatban.

Karmacsi Zoltán, Máté Réka, Kiss Krisztina és Sass Enikő The appearance of the mother tongue of the Hungarian minority in the linguistic landscape of Transcarpathian tourism című előadása a turizmus nyelvi tájképre gyakorolt hatását ismertette a hallgatósággal.

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62