Susan Gal könyvének bemutatója Budapesten

Az Amerikai Egyesült Államokban élő világhírű magyar nyelvész Susan Gal / Gál Zsuzsa első magyar nyelven megjelenő könyvének bemutatójára került sor november 30-án Budapesten. A szerző nevének kettős változatban való említése nem véletlen. A kötethez írott utószóban ennek okáról ez olvasható: 

Amikor megszületett Debrecenben, Susan Gal neve Gál Zsuzsa volt. A magyar nyelvészek ma is Gál Zsuzsának hívják a világhírű amerikai nyelvészt és antropológust, mert maguk közé tartozónak is vallják, számos kitűnő, magyar vonatkozású kutatása és publikációja, valamint ragyogó magyar nyelvtudása okán.

A Vančo Ildikó és Kozmács István szerkesztésében A nyelv politikája: Nyelvi antropológiai tanulmányok címmel Nyitrán kiadott tanulmánygyűjteménnyel régi adósságát törleszti a magyar nyelvész szakma, hiszen Susan Gal az 1970-es évek vége óta a nyelvészet élvonalába tartozik; sokat idézett könyveiben, tanulmányaiban rendszeresen foglalkozott a Magyarországon élő német vagy épp az Ausztriában élő magyar kisebbségi közösségek nyelvcseréjével és nyelvmegtartásával.

A bemutatón személyesen megjelent szerzőt, valamint az MTA Domus Vendégházának konferenciatermét teljesen megtöltő érdeklődőket a kiadvány egyik szerkesztője, Vančo Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója köszöntötte. Ezt követően Kontra Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola professzora mondta el gondolatait a kötet kapcsán, kiemelve, hogy kevés olyan nemzetközi hírű nyelvész van, akinek gyűjteményes kötetét magyar fordításban is elolvashatják az érdeklődők, s Edward Sapir, Roman Jakobson, Mihaill Bahtyin, Noam Chomsky és mások mellett most már Susan Gal is ebbe a sorba tartozik.

A kötetet Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője ismertette részletesen. Elmondta, hogy a kötet három nagyobb részre tagolható. Az első rész a bevezetés. Itt a szerző előszava található (angolul és magyarul), majd Vančo Ildikó, a könyv egyik szerkesztőjének előszava mutatja be röviden, mire számíthat az olvasó a kötetben. 

A következő, legnagyobb egység maga a lényeg: itt Susan Gal 13 tanulmánya olvasható egymás után, három nagyobb fejezetre tagolva. Abból is látható, mennyire hiánypótló kötetről van szó, hogy a 13 tanulmány közül korábban csupán 3 volt olvasható magyarul. A kötetben közöl tanulmányok közül a legrégebbi megjelenési ideje 1978 (vagyis 40 évvel ezelőtt látott napvilágot), a legfrissebb írás pedig 2016-os. Ez azt jelenti, hogy egy négy évtizedes alkotói pálya ívét veheti kézbe az olvasó. Ám Csernicskó István szubjektív hangú könyvismertetője rámutatott, hogy Gál Zsuzsának az két-három évtizeddel ezelőtt megjelent írásainak is van a mára vonatkozó tanulsága. A kötet kulminációjaként jellemezte a Kontra Miklós által Gál Zsuzsával Nyitrán, az ottani Élőnyelvi Konferencián készített interjú átiratát, amely szintén helyt kapott a kiadványban. Végül Kontra Miklós utószava zárja a kötetet.

Arról, hogy mire számítson az, aki a könyvet a kezébe veszi, Csernicskó István Gál Zsuzsa szavait idézte, kiemelve, hogy ilyen kérdéseket feszeget a könyv: „Mi is tehát pontosan a „nyelv”, amit egyidejűleg tudhat is meg nem is az ember; hogy van az, hogy a kétnyelvűség sosem egyetlen dolog; ki dönti el, hogy mi a társadalmilag hatékony beszéd és mennyire elég azt tudni?

Az ismertetés után Vančo Ildikó mondott köszönetet a szerzőnek, az angol nyelvű tanulmányok fordítóinak, szerkesztőtársának, Kozmács Istvánnak, illetve mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a kötet megjelenhessen. Végül maga a szerző foglalta össze gondolatait a kötet, illetve nyelvészeti antropológiai kutatásai kapcsán.

A könyvbemutató formális része, illetve a közönség soraiból érkezett kérdések megválaszolása után a szerző dedikálta a kötetet jövendőbeli olvasói számára, miközben egy mákosguba-torta is előkerült, melyet a könyvbemutató végéig maradt kitartó közönség a szerzővel közösen fogyasztott el.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62