Még mindig az oktatási törvény a téma: találkozó Ukrajna külügyminiszterével

Kárpátalján tett látogatást december elsején Pavlo Klimkin. Programja során Ukrajna külügyminisztere előbb Beregszászon, majd Ungváron tárgyalt a kárpátaljai magyarok képviselőivel az idén szeptemberben hatályba lépett új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyének alkalmazásáról. A beregszászi találkozón mások mellett részt vett Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora és Csernicskó István, a főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője is.

Orosz Ildikó és Csernicskó István a következő álláspontot ismertette a külügyminiszterrel: az ukrán államnak meg kell teremtenie az államnyelv eredményes és hatékony oktatásához szükséges valamennyi  feltételt (speciálisan felkészített kétnyelvű szaktanárok, a modern nyelvpedagógiai elvek alapján megfogalmazott követelményrendszer, erre alapozott korszerű tantervek, az új szemlélethez igazodó tankönyvek, szótárak, kézikönyvek, munkafüzetek, szemléltetők stb.); időt kell hagyni arra, hogy a nyelvoktatás új szemlélete és módszerei eredményt hozzanak; ki kell dolgozni a két(tan)nyelvű oktatás elméleti és gyakorlati megvalósításának feltételeit; és végül: fenn kell tartani az oktatás nyelvének szabad megválasztásához fűződő jogot.

Mindez azt jelenti, hogy ha valóban lesznek megfelelő feltételek az államnyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolákban, azok bizonyos idő (néhány év) után már érzékelhető eredményt fognak hozni: a magyar gyerekek ukrán nyelvtudása magasabb szintű lesz. Azonban nem szabad megvonni a szülőknek azt a jelenleg létező, az ukrán jogrendszerben is rögzített jogát, hogy ők válasszák meg, milyen nyelven oktató iskolába íratják gyermekeiket. Ma Kárpátalján egy szülő szabadon választhat, hogy ukrán, magyar, román vagy éppen orosz tannyelvű iskolába járatja a gyermekét. A szülők élnek is a szabad iskolaválasztás lehetőségével: sok magyar szülő adja ukrán, ugyanakkor számos ukrán apuka és anyuka járatja magyar tannyelvű intézménybe gyermekeit, miközben a többség az anyanyelvi oktatás mellett dönt. Ezt a választási lehetőséget, illetve a választás jogát továbbra is biztosítani kell. Ezen lehetőségek mellé, és nem ezek helyett meg kell teremteni azt a lehetőséget is, hogy egyes iskolákban két vagy több nyelven is folytassanak képzést, akár úgy is, hogy az ötödik osztálytól fokozatosan egyre több tárgyat oktatnak ukrán nyelven. Ám a kétnyelvű oktatás bevezetésére csak akkor kerülhet sor, ha ehhez már megvannak a szükséges tárgyi és személyi feltételek, mert különben ugyanúgy rossz, alacsony hatásfokú lesz ez a képzés, mint ahogyan 25 éven át rosszul, alacsony hatásfokkal oktatták az államnyelvet Kárpátalján. Fontos azonban az is, hogy a kétnyelvű oktatás mint egyik választási lehetőség jelenjen meg Kárpátalján, miközben megmarad annak a lehetősége is, hogy a szülők továbbra is olyan magyar tannyelvű iskolába járatják csemetéiket, ahol az oktatás nyelve a magyar, és ott jól felkészített tanárok modern tantervekre és tankönyvekre alapozva korszerű módszerekkel tanítják az államnyelvet.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62