Prof. Johanna Laakso
Bécsi Egyetem

Nyelvi határok Európában és a finnugor világban

A határ mint geopolitikai jelenség a 1980-as évek óta megint tárgya egy dinamikusan fejlődő kutatási területnek (határkutatás, border studies), nemcsak a politikai földrajzban hanem a társadalom- és nyelvtudományban is. A nyelvi határ fogalmában összefonódnak nyelvészeti, nyelvpolitikai és jogi, ideológiai és nyelvhasználati tényezők a nyelvről szóló laikus-nyelvészeti (folk-linguistic) elképzelésekkel. Mindezekre jellemző, hogy a határ divergáló hatását jól ismerik, sőt, fájdalmasan érzik, miközben a határokon történő valódi konvergenciajelenségek nem részesülnek hasonló figyelemben: a valódi politikai határokból képzelt nyelvi határok lesznek. Az előadásomban a nyelvi határok paradox voltát néhány finnugor példával szeretném illusztrálni, áttérve a “finnugor világ” fogalmára is, amely szintén paradox módon egyfajta valódi és elképzelt határt képez a nagyon különböző szociolingvisztikai helyzetekben levő finnugor nyelvek körül.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62