Dr. habil. Benő Attila
Babeş–Bolyai Tudományegyetem,
Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat, Termini Egyesület

Magyar nyelvváltozatok a Kárpát-medencében. 

A nyelvi határtalanítás eredményei és további feladatai

A tervezett előadásban elemzem a rendszerváltást követő szemléletváltást a nyelvváltozatok, regiszterek kutatásában. Bemutatom a szóhatártalanítás folyamatát, a külső régiók nyelvváltozatainak kutatását, különös tekintettel a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat húszéves tevékenységére, a hálózati szerveződés és a kárpát-medencei szintű intézményi kapcsolatrendszer előnyeiről. Többek között utalok a Termini magyar–magyar szótár munkálataira és hasznosíthatóságára, a külső régiók nyelvi problémáinak adatbázisára, az összehangolt korpusznyelvészeti munkálatokra, valamint a közös kutatási eredményekre a nyelvi tervezés, a földrajzi nevek határtalanítása, a terminológiai vizsgálatok, a nyelvi jogok elemzése és az oktatáskutatás területén. Ebben az összefüggésben a legfontosabb publikációs eredményeket is jelzem a témakörök szerinti megközelítésben. Az áttekintésben ismertetem a nyelvi irodák publikációs tevékenységét, kiadványsorozatait és az általuk szervezett nemzetközi jellegű konferenciák témáit. A folyamatban levő munkálatok és az eddigi eredmények számbavétele mellett utalok a további kutatási feladatokra, kevésbé vizsgált jelenségek, konkrét témák megnevezésével.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62