Új kiadványok jelentek meg

Bár még csak a 2021. év harmadik hetében járunk, a Termini Egyesület gondozásában máris két új nyelvészeti témájú lektorált monográfia látott napvilágot.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék vezetője, Beregszászi Anikó legújabb kötete Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben címmel jelent meg. A 204 oldalas kiadvány bemutatja és elemezi, hogy az ukrajnai közoktatásban milyen célok mentén, milyen szemléletben, milyen módszerekkel oktatják a magyar nyelvet, milyen tartalmi kérdések jelennek meg az oktatási folyamatban. A szerző Kárpátalja példája alapján feltárja azokat az elméleti és gyakorlati nehézségeket, illetve kihívásokat, amelyekkel kisebbségi helyzetben a magyar nyelv oktatása és a magyar nyelven folyó oktatás kapcsán szembe kell néznünk.

A másik kötet Gazdag Vilmos, a Filológia Tanszék oktatójának tollából származik. A Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban című kiadvány alapját a szerző 2018. május 11-én megvédett azonos című doktori értekezése képezi. A monográfia a kétnyelvűségi helyzet következtében meghonosodott orosz és ukrán lexikai elemek különböző nyelvhasználati színtereken való előfordulását és csoportosítási lehetőségeit mutatja be a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásainak és nyelvhasználati színtereinek ezirányú vizsgálata alapján. Emellett nagy vonalakban ismerteti a magyarországi szlavisztika alakulását, valamint a kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak kutatástörténetét is.

A kötetek megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia támogatta.

 

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62