Termini műhelykonferencia

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 2022. október 7-én workshopot szervez.

A tervezett műhelykonferencia a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat (http://termini.nytud.hu) tanácskozása egy akadémiai keretben induló, 4-5 évesre tervezett program kutatásmódszertani, korpuszépítési kérdéseit kívánja megalapozni, összehangolni. A program célja: a magyar nyelv digitális jelenlétének megerősítése, az oktatás szaknyelvének Kárpát-medencei egységesítése egy mindenki által hozzáférhető 8 nyelvű elektronikus oktatásterminológiai adatbázis létrehozásával, melyben a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar nemzetrészek nyelvváltozata is megjelenik. Valamennyi külső régióra kiterjedő nyelvészeti kutatóhálózat közös lexikográfiai adattárával, a Termini magyar–magyar szótár és adatbázissal részben megalapozta ezt a munkát. A program célja ezt a lexikológiai, terminológiai kutatást folytatni, kibővítve, más módszertant alkalmazva az oktatási szakszókincs, terminológia összegyűjtésére. A legelső és legfontosabb feladat a magyar nyelvű oktatási terminológia rendszerezése, azonosítása alaki és jelentésbeli szempontból, harmonizálása és nyilvános közzététele. A tanácskozás a tervezett többnyelvű oktatásterminológiai adatbázis építésnek módszertani, terminológiai kérdéseit szeretné tisztázni előadások, műhelybeszélgetések formájában. A kutatásban résztvevő, különböző régiókat képviselő munkatársak és irodavezetők aktív részvételére számítunk.

 

Forrás: kab.ro

© 2023 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62