Krízis a nyelvpolitikában: Finnországba készülnek munkatársaink

The “Crisis” crisis in language policy: A critical look into construction of crisis as a language policy tool [A „krízis” válsága a nyelvpolitikában: a krízisalkotás mint a nyelvpolitika eszköze kritikai nézőpontból] címmel szervez nemzetközi tudományos tanácskozást a közép-finnországi  University of Jyväskylä 2016. november 28–29. között.

A kétnapos workshop keretében azt járják körül a különböző országokból érkező kutatók, hogyan használja ki és fel a politikai elit a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális krízishelyzeteket ahhoz, hogy a válsághelyzetre hivatkozva saját céljainak megfelelően alakítsa a nyelvpolitikát. A kutatók alapvető kiindulópontja, hogy a nyelvpolitika rendszerint akkor kerül hangsúlyosan előtérbe, amikor a (nemzet)államok saját identitásuk, létrejöttük, jövőjük igazolására keresnek érveket a válságként érzékel vagy érzékeltetett társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális átmenet periódusaiban. A bizonytalan helyzetet érzékelő kormányok gyakran használják ilyenkor arra a nyelvpolitikát, hogy legitimálják azokat a cselekedeteiket, amelyeket egyes csoportok és nyelvek érdekében, illetve más közösségek és nyelvek ellenében tesznek. Az előadók nem csupán azt mutatják be, mi történt vagy történik egyes államokban krízishelyzetben, hanem arra is választ keresnek, milyen eseményeket lehet krízisként értelmezni, illetve mely helyzetek azok, amelyek „normálisak”, azaz melyek nem tekinthetők krízisnek. Az előadások egyik fő hangsúlya azonban azon lesz, hogy a kutatók bemutatják, hogyan használják ürügyként a „krízis” fogalmát a politikusok a nyelvpolitikában, valamint választ keresnek arra, hogy a nyelvpolitika vajon lehet-e eszköze a krízishelyzetek megelőzésének, megoldásának.

A nemzetközi konferencia négy felkért plenáris előadója között ott van Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője is, akit az ukrajnai nyelvpolitika szakértőjeként hívtak meg a rendezvényre.

A workshop felkért plenáris előadói és az előadásaik témája:

Michael Kelly (University of Southampton, Egyesült Királyság): Sharpening contradictions: The current crisis in language policy in the UK and Europe.

Pasi Ihalainen (University of Jyväskylä, Finnország): Political discourse deepening a real world crisis and conceptualisations of this crisis accelerating language policy debate: The case of Finland, 1917–1919.

Anastassia Zabrodskaja (Tallinn University, Észtország): Impact of recent economic and political crises on Estonian language policy.

Csernicskó István előadásának címe: Language policy and recent crises in Ukraine.

A nemzetközi szakmai fórumon előadóként részt vesz továbbá Máté Réka, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont fiatal kutatója is.

A workshopról bővebb információk elérhetők itt: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/workshop-the-crisis-crisis-in-language-policy-28-29-11/

A konferenciára még lehet jelentkezni, regisztrálni: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1191453&SID=72eeaa43-0709-4bbe-a5b1-f5b3851ab597&dy=552326889

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62