Elemző áttekintés jelent meg idegen nyelven Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról”

2020-ban három nyelven is megjelent (magyarul, ukránul és angolul) az az elemző áttekintés, amelyik részletesen és közérthetően mutatja be Ukrajna törvényét „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról”.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2020. Tévút az ukrán nyelvpolitikában : Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Törökbálint: Termini Egyesület, 95 p.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2020. Помилковий шлях мовної політики України: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (аналітичний огляд). Törökbálint: Termini Egyesület, 104 p.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2020. Ukrainian language policy gone astray : The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 100 p.

Most, 2021 végére elkészült a kiadvány oroszul is.

Гиреш-Ласлов Корнелия, Кормочи Золтан, Марку Анита, Матей Рейка, Товт-Орос Энике, Черничко Степан 2021. Ложный путь языковой политики Украины. Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»Törökbálint: Termini Egyesület, 108.

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62